Home Page

Tymor yr Haf/ Summer Term

Helo blant!

Gobeithio eich bod i gyd yn iawn!  Rydym ni i gyd yn YGG Llwynderw yn meddwl amdanoch ac yn gweld eisiau chi yn fawr.  Gobeithio eich bod yn mwynhau gyda'ch teuluoedd adref ac yn medru gwneud ychydig o weithgareddau yn y ty.  Peidiwch a phoeni os nad ydych wedi cael cyfle i wneud llawer ond mae'r opsiwn yna i chi wneud os ydych yn gallu.  Rydym wedi dwlu gweld lluniau ohonoch yn gwneud gweithgareddau gwahanol a chroeso i chi barhau i anfon nhw atom trwy e-bost.

 

Rydym wedi penderfynu fel ysgol i wneud yr un thema ar draws pob adran, felly os oes ganddoch chi frawd neu chwaer gallwch weithio ar yr un fath o dasgau.  Ein thema newydd yw 'Yn yr Ardd.'  Mawr gobeithiwn i chi fwynhau'r gweithgareddau a datblygu eich dealltwriaeth a sgiliau!

 

Os oes ganddoch chi syniad am weithgaredd, rhowch wybod i ni!

 

Hwyl am y tro

Mrs Morgan, Mrs Routledge a Miss Evans

smiley

 

Hello Children,

We hope that you are all ok.  All of us at YGG Llwynderw are thinking about you and are missing you all.  Hope you are enjoying your time at home with your families and are able to complete some activities that we have set you.  Please do not worry if you haven’t had the time to complete much work but the option is there for you to do so.  We have thoroughly enjoyed looking at your photographs so please continue to send them through e-mail if you can. 

 

As a school we have decided to study the theme ‘In the Garden.’  If you have a sibling in school you can work on similar activities.  We really hope that you will enjoy the activities that we have set and that you have fun learning and developing new skills.

 

If you have any ideas for activities based on the theme, please let us know!

 

Bye for now,

Mrs Morgan, Mrs Routledge and Miss Evans

smiley

Hanner Tymor/ Half Term

Mwynhewch! / Enjoy!