Home Page

Sesiynau Byw / Live Sessions

Mae cyfarwyddiadau ynglŷn â chael mynediad at Microsoft Teams ar gael drwy'r ddolen isod.  Hefyd, mae rheolau'r sesiynau byw ar gael yma.  Gofynnwn i chi ddarllen rhain cyn y sesiwn os gwelwch yn dda.

 

There are instructions on how to access Microsoft Teams available at this link.  Also, the live session rules are available here.  Please read these before the session.

*Ar gyfer sesiynau byw y dosbarth Meithrin, bydd angen *

i oedolyn eistedd gyda'ch plentyn trwy'r sesiwn os gwelwch yn dda.

 

*During the Nursery live sessions, please ensure that an adult is* sitting with your child throughout the session.

Gweld pawb ar y sgrîn / Seeing everyone on the screen:

 

Er mwyn gweld pawb ar y sgrin, mae angen bod ar y cyfrifiadur a lawrlwytho'r 'Desktop app'. Does dim modd gwneud hyn ar y ffôn/tablet ar hyn o bryd. Yn 'Teams' ar y cyfrifiadur fe fyddwch chi'n gweld opsiwn i lawrlwytho'r 'Desktop app' fel yn y llun isod ar y chwith ar waelod y sgrin.  Byddwch yn gallu gweld pawb trwy wneud hwn!

 

In order to see everyone on the screen, you need to be on the computer and download the 'Desktop app'.  There is no way to do this on your phone/tablet at the moment.  In 'Teams' on the computer, you will see an option to download the 'Desktop app' on the bottom left as in the picture below.  You will be able to see everyone through this!