Home Page

Clwb Terfyn Dydd / After School Club

Amser: 3:00 yh - 6:00 yh

Pris: £12 y sesiwn (£5 i frodyr a chwiorydd)

Snac iachus a diod wedi'i ddarparu

 

Dewch i'r clwb terfyn dydd i fwynhau gweithgareddau celf a chrefft, chwarae yn yr awyr agored, gemau ben bwrdd a llawer mwy! (Gweithgareddau i gyd wedi'i goruwchwylio)

Cyfleoedd hefyd i gwblhau gwaith cartref.

 

 

Time: 3:00 pm - 6:00 pm

Price: £12 per session (siblings £5 each)

Healthy snack and drink provided

 

Come to after school club to enjoy many fun activities including art and craft, outdoor and indoor play, table top games and lots more! (All activities are supervised)

Opportunities also to complete homework tasks.