Home Page

Dechrau'r Ysgol / Starting School

Dyma ambell beth i helpu chi cyn ddechrau'r ysgol!

 

Here are some things to help you before starting school!

Gwybodaeth Cyffredinol y Meithrin / Nursery General Information:

Gwybodaeth Gwisg Ysgol / School Uniform Information:

Rhestr Wirio Dechrau Ysgol / Starting School Checklist:

Gwefannau ac Adnoddau Defnyddiol / Useful websites and resources: