Home Page

Tymor yr Hydref

Bwydo'r adar. Feeding the birds

Ymarfer corff

Hwyl yr hydref. Autumn fun

Rhifedd, llythrennedd a gwyddoniaeth. Numeracy, literacy and science

Hwyl tu allan. Outdoor fun

Dwli darllen/love reading!

Ymweliad o'r heddlu/ police visit

Gweithgareddau toes/play dough activities

Coginio bisgedi numicon/cooking numicon biscuits