Home Page

Ein gweithgareddau Rhifedd a Mathemateg/ Our Numeracy and Mathematics activities

Digging for the answers to our sums in the earth/ Palu am ein hatebion yn y pridd- Haf 2017/Summer 2017.

Adio a mesur yn yr awyr agored / Adding and measuring outdoor - Summer 2017/Haf 2017

Picture 1

Ein gweithgareddau Rhifedd a Mathemateg/ Numeracy and Numicon activities in the Reception class.

Mesur ansafonol yn yr awyr agored. Non-standard measuring in the outdoors. Cawsom hwyl a sbri yn dod o hyd i frigau a oedd yn mesur yr un hyd â ..We had fun looking for sticks that were the same length as....

Mesur ansafonol yn yr awyr agored. Non-standard measuring in the outdoors. Cawsom hwyl a sbri yn dod o hyd i frigau a oedd yn mesur yr un hyd â ..We had fun looking for sticks that were the same length as.... 1
Mesur ansafonol yn yr awyr agored. Non-standard measuring in the outdoors. Cawsom hwyl a sbri yn dod o hyd i frigau a oedd yn mesur yr un hyd â ..We had fun looking for sticks that were the same length as.... 2
Mesur ansafonol yn yr awyr agored. Non-standard measuring in the outdoors. Cawsom hwyl a sbri yn dod o hyd i frigau a oedd yn mesur yr un hyd â ..We had fun looking for sticks that were the same length as.... 3
Mesur ansafonol yn yr awyr agored. Non-standard measuring in the outdoors. Cawsom hwyl a sbri yn dod o hyd i frigau a oedd yn mesur yr un hyd â ..We had fun looking for sticks that were the same length as.... 4
Mesur ansafonol yn yr awyr agored. Non-standard measuring in the outdoors. Cawsom hwyl a sbri yn dod o hyd i frigau a oedd yn mesur yr un hyd â ..We had fun looking for sticks that were the same length as.... 5
Mesur ansafonol yn yr awyr agored. Non-standard measuring in the outdoors. Cawsom hwyl a sbri yn dod o hyd i frigau a oedd yn mesur yr un hyd â ..We had fun looking for sticks that were the same length as.... 6
Mesur ansafonol yn yr awyr agored. Non-standard measuring in the outdoors. Cawsom hwyl a sbri yn dod o hyd i frigau a oedd yn mesur yr un hyd â ..We had fun looking for sticks that were the same length as.... 7
Mesur ansafonol yn yr awyr agored. Non-standard measuring in the outdoors. Cawsom hwyl a sbri yn dod o hyd i frigau a oedd yn mesur yr un hyd â ..We had fun looking for sticks that were the same length as.... 8
Mesur ansafonol yn yr awyr agored. Non-standard measuring in the outdoors. Cawsom hwyl a sbri yn dod o hyd i frigau a oedd yn mesur yr un hyd â ..We had fun looking for sticks that were the same length as.... 9
Mesur ansafonol yn yr awyr agored. Non-standard measuring in the outdoors. Cawsom hwyl a sbri yn dod o hyd i frigau a oedd yn mesur yr un hyd â ..We had fun looking for sticks that were the same length as.... 10
Mesur ansafonol yn yr awyr agored. Non-standard measuring in the outdoors. Cawsom hwyl a sbri yn dod o hyd i frigau a oedd yn mesur yr un hyd â ..We had fun looking for sticks that were the same length as.... 11