Home Page

Wythnos/ week 11/12

Dyma fwydlen pythefnos o weithgareddau - Mae nifer o adnoddau o dan y fwydlen i'ch helpu gyda'r tasgiau. 

 

Cofiwch barhau gyda heriau Tric a Chlic, darllen, ymarfer llythrennau a geiriau allweddol      (tudalen llythrennedd) ac i wneud gweithgaredd rhif y Dydd (tudalen Rhifedd)

 

 

Here is a fortnightly menu of learning activities - There are a number of resources under the menu to help with tasks.

 

Remember to continue with the Tric a Chlic challenges, read the books,practise letters/Key words (Literacy sub page) and practise number of the day activities (Numeracy sub page)

 

 

06/07/20 - 17/07/20

Bwydlen gweithgareddau/ Activity Menu

Caru Canu | 3 Broga Boliog (Welsh Children's Song)

Dyma Stori Bili Broga