Home Page

Caneuon / Songs

Dyma i chi rhai o'n hoff ganeuon i ganu yn yr ysgol i chi glywed a mwynhau gyda'ch gilydd.  

Here are some of our favourite songs to sing in school for you to hear and enjoy together.

 

Bore Da / Good Morning

Still image for this video
Dyma'r gan rydyn ni'n canu gyda'n gilydd pob bore. Rydyn ni hefyd yn canu "Prynhawn Da" yn y prynhawn!

This is the song we sing together to begin every morning. We also sing "Prynhawn Da" in the afternoon!

Dyddiau'r Wythnos / Days of the Week

Still image for this video
Rydym ni'n canu hwn er mwyn gweithio mas pa ddydd yw hi heddiw.

We sing this song to work out which day it is today.

Dydd Mawrth - Tuesday

Still image for this video
Rydyn ni'n newid geiriau'r un yma yn dibynnu ar ba ddiwrnod yw hi!

We change the words for this one depending on which day it is!

Dydd Llun - Monday
Dydd Mawrth - Tuesday
Dydd Mercher - Wednesday
Dydd Iau - Thursday
Dydd Gwener - Friday
Dydd Sadwrn - Saturday
Dydd Sul - Sunday

Y Tywydd / The Weather

Still image for this video
Rydym ni'n newid geiriau'r gan yma yn dibynnu ar y tywydd. Gall y plant dangos y symudiadau i chi!

We change the words for this song depending on what the weather is like each day. The children can show you the actions that we do!

Heulog Iawn - Very sunny
Bach yn heulog - A little sunny
Cymylog - Cloudy
Gwyntog - Windy
Niwlog - Foggy
Rhewllyd - Freezing
Bwrw glaw - raining
Oer - Cold

Amser i fod yn dawel / Time to be quiet

Still image for this video

Ga i help? / Could I have some help?

Still image for this video
Ein can er mwyn cofio sut i ofyn am help yn gwrtais.

Our song to remember how to ask for help politely.

Mr Hapus Ydw I

Still image for this video
Dyma ein fersiwn ni o'r gan "Mr Hapus Ydw I" - Rydym ni'n canu am Mr Hapus, Mr Tisian, Mr Peswch a Mr Golchi. Gall y plant dangos y symudiadau arbennig rydyn ni'n gwneud!

Here is our version of "Mr Hapus Ydw I" - We sing about Mr Happy, Mr Sneeze, Mr Cough and Mr Clean. The children can show you the special actions that we do!

Gallwch hefyd ychwanegu / You can also add in:

Mr Drist - Mr Sad
Mr Grac - Mr Angry
Mr Jeli - Mr Jelly
Mrs Gyflym - Mrs Fast
Mr Ddoniol - Mr Funny
Mr Swnllyd - Mr Noisy
Mr Dawel - Mr Quiet

Un Bys, Dau Bys, Tri Bys yn Dawnsio

Still image for this video

Hwyl Fawr Ffrindiau / Goodbye Song

Still image for this video