Home Page

Tric a Chlic

Mae Peniarth ar hyn o bryd yn mynd ati i greu fideos Tric a Chlic er mwyn i blant dysgu llythrennau yn y tŷ.  Bydd plant y Meithrin yn dechrau'r cynllun Tric a Chlic yn y Derbyn, felly os ydynt am geisio bach o her, dyma i chi linc i'r fideos ar Youtube!  

 

Peniarth are currently uploading Tric a Chlic videos to help children learn their letters whilst at home.  The Nursery children will be starting the Tric a Chlic scheme in Reception, so if they are up for a bit of a challenge, here is a link to the videos on Youtube!