Home Page

Dechrau'r Ysgol / Starting School

 

Dyma ambell beth i helpu chi cyn ddechrau'r ysgol!

 

Here are some things to help you before starting school!

 

 

Gwybodaeth Gwisg Ysgol / School Uniform Information:

Rhestr Wirio Dechrau'r Ysgol / Starting School Checklist:

Lliwiau'r Enfys / Colours of the Rainbow

Cân Yr Wyddor 🍎 | The Cyw Alphabet Song

Cân Cyfri ar y Bws Cyw | Cyw's Counting on the Bus Song

Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cyw Visit the bilingual Cyw website for more games, activities and pro...

Cân Diolch | Cyw's Thank-you song

Dewch i ddysgu iaith arwyddo gyda Cyw! S4C.cymru/cyw