Home Page

Wrap Around

Mes Llwynderw - Gofal Plant

 

Darparwn wasanaeth gofal cyfrwng Cymraeg i blant 3-11 mlwydd oed.

Caiff blant y gofal gorau, profiadau gwerthfawr a hwyl a sbri dan arweiniad staff profiadol cymhwysiedig.

Darparwn hwn oll o dan aden Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw. 

 

Gwasanaeth Pris           
Clwb Brecwast ('wraparound' bore yn unig)£0
Diwrnod llawn (8:30 - 3:00)£35
Wraparound (8:30 - 11:00)£14
Wraparound (10:30 - 3:00)£25

 

Cost cinio ysgol yw £2.40 y dydd. 

 

*Rydym yn derbyn talebau gofal plant, e.e. Kiddivouchers.

Rydym yn rhan o gynllun 30 awr gofal plant am ddim.*

 

Mes Llwynderw - Childcare

 

We provide a Welsh medium childcare service for children 3-11 years. Children receive the best care and valuable and fun experiences under the supervision of qualified and experienced staff. 

We provide this under the banner of Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw

 

ServicePrice          
Breakfast Club (wraparound children only)£0
Full Day (8:30 - 3:00)£35
Wraparound (8:30 - 11:00)£14
Wraparound (10:30 - 3:00)£25

 

School dinners are an additional charge of £2.40 per day.

 

*We accept childcare vouchers, e.g. Kiddivouchers.

We are part of the government 30 free hours childcare scheme.*