Home Page

Gweithgareddau Minecraft Activites

Rydym wedi bod wrthi yn casglu a chreu gweithgareddau addysgiadol ar 'Minecraft'. Mae gan eich plant mynediad i 'Minecraft Education Edition' trwy Hwb.

Bydd hyn yn cael i ddarparu trwy 'Google Classroom'.

Ceir mynediad i 'Google Classroom' trwy eich cyfrif Hwb. Dilynwch y cyfarwyddiadau yn y fideo isod i gael mynediad i'r deunyddiau.

 

Côd dosbarth - oc7yrl2

*Sylwch fod y côd uchod yn wahanol i'r un yn y fideo* 

 

We have been collecting and creating educational activities on 'Minecraft'. Your children have access to 'Minecraft Education Edition' via Hwb.

This will be provided through Google Classroom.

'Google Classroom' is accessed through your Hwb account. Follow the instructions in the video below to access the resources.

 

Class code - oc7yrl2

* Please note that the above code is different from the one in the video *

Mynediad i Google Classroom.mp4

Still image for this video