Home Page

Gweithgareddau Activities 14/12/20

Dyma fwydlen o weithgareddau i chi gyflawni yn eich amser eich hunain. Mae yna amrywiaeth o adnoddau o dan y fwydlen i'ch helpu gyda'r gweithgareddau.

 

Here is a menu of learning activities for you to complete in your own time. There are a variety of resources underneath the menu to help you with the activities.

Wythnos/Week 14/12/20

Byddwn yn gosod fideos ar Flipgrid /We will be recording some videos on flipgrid :

Dyma'r adnoddau i'ch helpu gyda'r tasgau:

 

Here are the resources to help with the tasks:

 

Iaith a Llythrennedd / Language and Literacy:

 

Fedrwch greu Map Stori? Can you create a story map?

Draw your own map or colour and cut out the templates

Christmas list template - or you can draw your own!

Darllen/Reading

 

Dyma linc i lyfrau darllen Tric a Chlic/Here is a link to the Tric a Chlic reading books : 

Tric a Chlic - Home

Iechyd a Lles/ Health and Wellbeing:

Helfa Gaeaf / Winter hunt

Yoga i Blant 'Bydd Hapus'

Fideo yoga byr i blant ifanc drwy gyfrwng y Gymraeg. A short yoga video for young children through the medium of Welsh

Dyniaethau/ Humanities:

Llun Tymhorau/ Make a Seasons picture and sing the song!

Gwyddoniaeth a Thechnoleg / Science and Technology:

Ewch ati i ddidoli lluniau o bethau poeth ac oer, neu gallwch dynnu lluniau ohonynt. Sort pictures of hot and cold objects, or you could draw pictures of them.

Didoli poeth ac oer / Sorting hot and cold

Cyfarwyddiadau Jit5 Instructions

Celfyddydau Mynegiannol / Expressive Arts:

 

Recite the Christmas story with Mrs Thomas/Mrs Turner on flipgrid

 

Sing the  Christmas songs that we have learnt in school:

 

 Click the link : Caneuon Nadolig | Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw (secure-primarysite.net)

Her Crefft Nadolig/ Christmas craft Challenge

Rhifedd /Numeracy:

Rhifau coll / Missing numbers

Bondiau i 10 / Number bonds to 10

Ffurfio rhifau 0 - 10 / Number formation 0 - 10