Home Page

Gweithio adref Working from home

Annwyl blant 1 a 2,

Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, bydd cyfnodau eleni lle bydd angen ini aros adre.

Bydd gweithgareddau yn cael eu lanlwytho i'r dudalen yma er mwyn eich galluogi i barhau gyda'ch addysg adref. Os oes angen unrhyw gymorth arnoch chi, cysylltwch a'r athrawon drwy HWB!

 

There will be times where we need to stay at home in order to keep everybody safe. Activities will be uploaded to this page which will enable you to continue with your learning at home. If you need any help, then please contact your teachers via HWB!

 

Dosbarth Guto Nyth Bran - Mrs Govier - govierm@hwbcymru.net

Dosbarth Barti Ddu - Mrs Perkins - perkinsj20@hwbcymru.net

Dosbarth Twm Sion Cati - Miss Rees - reess385@hwbcymru.net

Wedi cwblhau y gweithgareddau i gyd?

Isod, mae ystod o weithgareddau llythrennedd a rhifedd ychwanegol. Pa weithgareddau ydych chi yn mynd i ddewis?

 

 

Have you completed all tasks?

Below, there are a range of additional literacy and numeracy activities. Which activities are you going to choose?

Gweithgareddau llythrennedd ychwanegol Additional literacy activities

Gweithgareddau/ymarferion dyddiol                    Daily activities/practice

(Gweler isod am adnoddau i gefnogi'r dysgu. See below for resources to support learning)

 

- Dysgu llythrennau'r wyddor Learn the letters of the Welsh alphabet 

 

- Ymarfer ffurfio rhifau a llythrennau yn gywir  Practise forming numbers and letters correctly

 

- Adnabod geiriau allweddol Recognise high frequency letters

 

-Adnabod rhifau Number recognition

 

-Dysgu siapiau 2D/3D Learn 2D/3D shapes

 

-Adnabod darnau numicon Recognise numicon pieces

 

-Adnabod ac enwi lliwiau yn Gymraeg Name colours in Welsh

 

 

 

Barddoniaeth gyda Miss Smethurst Poetry with Miss Smethurst

Still image for this video
Gwrandewch ar Miss Smethurst yn darllen cerddi am y cysgadurion.
Listen to Miss Smethurst reading two poems about hibernating animals.

Video (1).mov

Still image for this video