Home Page

Ymarfer Corff / P.E

Rydym ni wedi bod yn ymarfer ein sgiliau athletau!

We have been practising our athletics skills!

Cawsom ddiwrnod mabolgampau arbennig - Da iawn i bawb! We had a wonderful sports day - Well done everyone!

Diolch i Rhys am sesiwn criced arbennig! Thank you to Rhys for a brilliant cricket session!

Ras gyfnewid/ Relay race

Ras sachau, wy ar lwy ac ysgolion/ Sack race, egg and spoon race, and ladders