Home Page

Blwyddyn 5 a 6 - Mrs Griffiths

Croeso i dudalen Bl 5 a 6.

 

Ein bwriad yw rhannu gwybodaeth, a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn yr ydym ni'n ei gyflawni yn y dosbarth. Bydd peth gwybodaeth oddi wrtha i, bydd lluniau o'r plant yn engreifftio eu profiadau, a bydd yna gasgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi ein gwaith.

 

Mwynhewch!!!!smiley

 

Mrs Griffiths

 

 

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do.

There will be some information from me. There will be pictures of the children outlining their experiences.

Also, there will be a collection of useful websites to support our work in year 5 and 6.

 

Enjoy!!

Mrs Griffiths

Parti gadael blwyddyn 6. Yr 6 leavers party!

Blwyddyn 5a6 yn cerdded ir ysgol yn droednoeth gyda Mrs Shenton - codi arian i Shiavonga. Yr 5&6 pupils walking barefoot to school with Mrs Shenton- raising money for Shiavonga.

Llythyr ymweliad Afon Illston / Illston River Visit letter 6.3.15

Adrodd storiau yn null Pie Corbett . Learning stories using Pie Corbett technique.

Gwasanaeth Nadolig bl 3-6. Yr3-6 Christmas concert.

Mwynhau dylunio a thechnoleg. Enjoying design technology with Mr Meek.

Creu addurniadau Nadolig. Creating Christmas decorations.

Bl 5a6 yn brysur wrthi yn codi dros £200 yn Ffair Nadolig yr ysgol. Yr 5&6 busy raising over £200 in the Christmas fair.

World War II poem by Seren

Rhestr o lyfrau darllen Cymraeg i blant 9-11 oed

Bl. 6: Prosiect Dylan Thomas, Neuadd Y Brangwyn 08.10.14

Gwasanaeth Cofio bl.5a6. Yr 5&6 Remembrance assembly. Diolch am gefnogi. Thank you for supporting!

Ymweliad ag Amgueddfa Abertawe ac Amgueddfa'r glannau a theatr Dylan Thomas. Profiad anhygoel! A fantastic trip! ( wedi gwisgo gwisg nos I godi Arian I Plant mewn Angen / pupils wore pj's to raise money for Children in Need)

Gweithgareddau wythnos Gwrth- fwlio

Llyfrau darllen cymraeg I blant bl 5a6. Welsh reading books suitable for pupils in year 5&6