Home Page

Blwyddyn 5 a 6 - Mrs Griffiths

Croeso i dudalen Bl 5 a 6.

 

Ein bwriad yw rhannu gwybodaeth, a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn yr ydym ni'n ei gyflawni yn y dosbarth. Bydd peth gwybodaeth oddi wrtha i, bydd lluniau o'r plant yn engreifftio eu profiadau, a bydd yna gasgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi ein gwaith.

 

Mwynhewch!!!!smiley

 

Mrs Griffiths

 

 

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do.

There will be some information from me. There will be pictures of the children outlining their experiences.

Also, there will be a collection of useful websites to support our work in year 5 and 6.

 

Enjoy!!

Mrs Griffiths

Parti gadael blwyddyn 6. Yr 6 leavers party!

Parti gadael blwyddyn 6. Yr 6 leavers party! 1
Parti gadael blwyddyn 6. Yr 6 leavers party! 2
Parti gadael blwyddyn 6. Yr 6 leavers party! 3
Parti gadael blwyddyn 6. Yr 6 leavers party! 4
Parti gadael blwyddyn 6. Yr 6 leavers party! 5
Parti gadael blwyddyn 6. Yr 6 leavers party! 6
Parti gadael blwyddyn 6. Yr 6 leavers party! 7
Parti gadael blwyddyn 6. Yr 6 leavers party! 8
Parti gadael blwyddyn 6. Yr 6 leavers party! 9
Parti gadael blwyddyn 6. Yr 6 leavers party! 10
Parti gadael blwyddyn 6. Yr 6 leavers party! 11
Parti gadael blwyddyn 6. Yr 6 leavers party! 12
Parti gadael blwyddyn 6. Yr 6 leavers party! 13
Parti gadael blwyddyn 6. Yr 6 leavers party! 14

Blwyddyn 5a6 yn cerdded ir ysgol yn droednoeth gyda Mrs Shenton - codi arian i Shiavonga. Yr 5&6 pupils walking barefoot to school with Mrs Shenton- raising money for Shiavonga.

Blwyddyn 5a6 yn cerdded ir ysgol yn droednoeth gyda Mrs Shenton - codi arian i Shiavonga. Yr 5&6 pupils walking barefoot to school with Mrs Shenton- raising money for Shiavonga. 1
Blwyddyn 5a6 yn cerdded ir ysgol yn droednoeth gyda Mrs Shenton - codi arian i Shiavonga. Yr 5&6 pupils walking barefoot to school with Mrs Shenton- raising money for Shiavonga. 2
Blwyddyn 5a6 yn cerdded ir ysgol yn droednoeth gyda Mrs Shenton - codi arian i Shiavonga. Yr 5&6 pupils walking barefoot to school with Mrs Shenton- raising money for Shiavonga. 3
Blwyddyn 5a6 yn cerdded ir ysgol yn droednoeth gyda Mrs Shenton - codi arian i Shiavonga. Yr 5&6 pupils walking barefoot to school with Mrs Shenton- raising money for Shiavonga. 4
Blwyddyn 5a6 yn cerdded ir ysgol yn droednoeth gyda Mrs Shenton - codi arian i Shiavonga. Yr 5&6 pupils walking barefoot to school with Mrs Shenton- raising money for Shiavonga. 5
Blwyddyn 5a6 yn cerdded ir ysgol yn droednoeth gyda Mrs Shenton - codi arian i Shiavonga. Yr 5&6 pupils walking barefoot to school with Mrs Shenton- raising money for Shiavonga. 6
Blwyddyn 5a6 yn cerdded ir ysgol yn droednoeth gyda Mrs Shenton - codi arian i Shiavonga. Yr 5&6 pupils walking barefoot to school with Mrs Shenton- raising money for Shiavonga. 7
Blwyddyn 5a6 yn cerdded ir ysgol yn droednoeth gyda Mrs Shenton - codi arian i Shiavonga. Yr 5&6 pupils walking barefoot to school with Mrs Shenton- raising money for Shiavonga. 8

Llythyr ymweliad Afon Illston / Illston River Visit letter 6.3.15

Adrodd storiau yn null Pie Corbett . Learning stories using Pie Corbett technique.

Adrodd storiau yn null Pie Corbett . Learning stories using Pie Corbett technique. 1
Adrodd storiau yn null Pie Corbett . Learning stories using Pie Corbett technique. 2
Adrodd storiau yn null Pie Corbett . Learning stories using Pie Corbett technique. 3
Adrodd storiau yn null Pie Corbett . Learning stories using Pie Corbett technique. 4

Gwasanaeth Nadolig bl 3-6. Yr3-6 Christmas concert.

Gwasanaeth Nadolig bl 3-6. Yr3-6 Christmas concert. 1
Gwasanaeth Nadolig bl 3-6. Yr3-6 Christmas concert. 2
Gwasanaeth Nadolig bl 3-6. Yr3-6 Christmas concert. 3
Gwasanaeth Nadolig bl 3-6. Yr3-6 Christmas concert. 4
Gwasanaeth Nadolig bl 3-6. Yr3-6 Christmas concert. 5
Gwasanaeth Nadolig bl 3-6. Yr3-6 Christmas concert. 6
Gwasanaeth Nadolig bl 3-6. Yr3-6 Christmas concert. 7
Gwasanaeth Nadolig bl 3-6. Yr3-6 Christmas concert. 8
Gwasanaeth Nadolig bl 3-6. Yr3-6 Christmas concert. 9
Gwasanaeth Nadolig bl 3-6. Yr3-6 Christmas concert. 10

Mwynhau dylunio a thechnoleg. Enjoying design technology with Mr Meek.

Creu addurniadau Nadolig. Creating Christmas decorations.

Creu addurniadau Nadolig. Creating Christmas decorations. 1
Creu addurniadau Nadolig. Creating Christmas decorations. 2
Creu addurniadau Nadolig. Creating Christmas decorations. 3
Creu addurniadau Nadolig. Creating Christmas decorations. 4
Creu addurniadau Nadolig. Creating Christmas decorations. 5

Bl 5a6 yn brysur wrthi yn codi dros £200 yn Ffair Nadolig yr ysgol. Yr 5&6 busy raising over £200 in the Christmas fair.

Bl 5a6 yn brysur wrthi yn codi dros £200 yn Ffair Nadolig yr ysgol. Yr 5&6 busy raising over £200 in the Christmas fair. 1
Bl 5a6 yn brysur wrthi yn codi dros £200 yn Ffair Nadolig yr ysgol. Yr 5&6 busy raising over £200 in the Christmas fair. 2
Bl 5a6 yn brysur wrthi yn codi dros £200 yn Ffair Nadolig yr ysgol. Yr 5&6 busy raising over £200 in the Christmas fair. 3
Bl 5a6 yn brysur wrthi yn codi dros £200 yn Ffair Nadolig yr ysgol. Yr 5&6 busy raising over £200 in the Christmas fair. 4
Bl 5a6 yn brysur wrthi yn codi dros £200 yn Ffair Nadolig yr ysgol. Yr 5&6 busy raising over £200 in the Christmas fair. 5
Bl 5a6 yn brysur wrthi yn codi dros £200 yn Ffair Nadolig yr ysgol. Yr 5&6 busy raising over £200 in the Christmas fair. 6
Bl 5a6 yn brysur wrthi yn codi dros £200 yn Ffair Nadolig yr ysgol. Yr 5&6 busy raising over £200 in the Christmas fair. 7
Bl 5a6 yn brysur wrthi yn codi dros £200 yn Ffair Nadolig yr ysgol. Yr 5&6 busy raising over £200 in the Christmas fair. 8
Bl 5a6 yn brysur wrthi yn codi dros £200 yn Ffair Nadolig yr ysgol. Yr 5&6 busy raising over £200 in the Christmas fair. 9
Bl 5a6 yn brysur wrthi yn codi dros £200 yn Ffair Nadolig yr ysgol. Yr 5&6 busy raising over £200 in the Christmas fair. 10
Bl 5a6 yn brysur wrthi yn codi dros £200 yn Ffair Nadolig yr ysgol. Yr 5&6 busy raising over £200 in the Christmas fair. 11
Bl 5a6 yn brysur wrthi yn codi dros £200 yn Ffair Nadolig yr ysgol. Yr 5&6 busy raising over £200 in the Christmas fair. 12
Bl 5a6 yn brysur wrthi yn codi dros £200 yn Ffair Nadolig yr ysgol. Yr 5&6 busy raising over £200 in the Christmas fair. 13
Bl 5a6 yn brysur wrthi yn codi dros £200 yn Ffair Nadolig yr ysgol. Yr 5&6 busy raising over £200 in the Christmas fair. 14
Bl 5a6 yn brysur wrthi yn codi dros £200 yn Ffair Nadolig yr ysgol. Yr 5&6 busy raising over £200 in the Christmas fair. 15
Bl 5a6 yn brysur wrthi yn codi dros £200 yn Ffair Nadolig yr ysgol. Yr 5&6 busy raising over £200 in the Christmas fair. 16
Bl 5a6 yn brysur wrthi yn codi dros £200 yn Ffair Nadolig yr ysgol. Yr 5&6 busy raising over £200 in the Christmas fair. 17
Bl 5a6 yn brysur wrthi yn codi dros £200 yn Ffair Nadolig yr ysgol. Yr 5&6 busy raising over £200 in the Christmas fair. 18
Bl 5a6 yn brysur wrthi yn codi dros £200 yn Ffair Nadolig yr ysgol. Yr 5&6 busy raising over £200 in the Christmas fair. 19
Bl 5a6 yn brysur wrthi yn codi dros £200 yn Ffair Nadolig yr ysgol. Yr 5&6 busy raising over £200 in the Christmas fair. 20
Bl 5a6 yn brysur wrthi yn codi dros £200 yn Ffair Nadolig yr ysgol. Yr 5&6 busy raising over £200 in the Christmas fair. 21

World War II poem by Seren

World War II poem by Seren 1 WWII poem created using the 'app' Visual Poetry

Geiriau Allweddol Cymraeg / Welsh Key Words

Rhestr o lyfrau darllen Cymraeg i blant 9-11 oed

Bl. 6: Prosiect Dylan Thomas, Neuadd Y Brangwyn 08.10.14

Gwasanaeth Cofio bl.5a6. Yr 5&6 Remembrance assembly. Diolch am gefnogi. Thank you for supporting!

Gwasanaeth Cofio bl.5a6. Yr 5&6 Remembrance assembly. Diolch am gefnogi. Thank you for supporting! 1

Ymweliad ag Amgueddfa Abertawe ac Amgueddfa'r glannau a theatr Dylan Thomas. Profiad anhygoel! A fantastic trip! ( wedi gwisgo gwisg nos I godi Arian I Plant mewn Angen / pupils wore pj's to raise money for Children in Need)

Gweithgareddau wythnos Gwrth- fwlio

Gweithgareddau wythnos Gwrth- fwlio 1

Llyfrau darllen cymraeg I blant bl 5a6. Welsh reading books suitable for pupils in year 5&6

Llyfrau darllen cymraeg I blant bl 5a6. Welsh reading books suitable for pupils in year 5&6 1