Home Page

Caneuon / Songs

Cân Trychfilod Cyw | Cyw's Bugs Song

Lola Lindys

Dyma rhai o hoff ganeuon y Dosbarth Derbyn/ Here are our favourite Class songs

Caneuon Y Tri Mochyn Bach - Rydym yn dwli canu rhain yn y Dosbarth We love to sing these in Class

Dyma mwy o'n hoff ganeuon/ Here are more of our favourite songs

Caru Canu | Adeiladu Tŷ Bach (Welsh Children's Song)

Cân am adeiladu tŷ bach, yn gartref clud i lygoden fach. A Welsh children's song about building a house for a mouse.

Caru Canu | Mae Gen i Dipyn o Dŷ Bach Twt (Welsh Children's Song)

Cân draddodiadol am dŷ bach ar lan y môr. A traditional Welsh children's song about a small house at the sea.