Home Page

Derbyn

Croeso i dudalen y Dosbarth Derbyn!

 

 

 

Ein thema ni y tymor yma yw Sam Tan/ Our theme this term is Fireman Sam. Gofynnwn i'r plant am eu syniadau nhw a beth hoffen nhw ddysgu o amgylch y thema yma/ We asked the children for their ideas as to what they would like to learn around this topic.

 

Dyma nhw/ Here they are!

Sam Tan

Sam Tan 1

Beth hoffwn ni ddysgu/ What we would like to learn about!

Beth hoffwn ni ddysgu/ What we would like to learn about! 1

Dyma ni yr wythnos cyntaf yn y Derbyn/ Here we are on our first week in the Reception class!

Dyma ni yr wythnos cyntaf yn y Derbyn/ Here we are on our first week in the Reception class! 1
Dyma ni yr wythnos cyntaf yn y Derbyn/ Here we are on our first week in the Reception class! 2

Dyma ni yn peintio ein injan dan/ Here we are painting our fire engine!

Dyma ni yn peintio ein injan dan/ Here we are painting our fire engine!  1
Dyma ni yn peintio ein injan dan/ Here we are painting our fire engine!  2
Dyma ni yn peintio ein injan dan/ Here we are painting our fire engine!  3

Dyma ni'n cyfateb ac yn trefnu darnau numicon enfawr! Here we are corresponding and ordering large numicon pieces with Miss Phillips!

Dyma ni'n cyfateb ac yn trefnu darnau numicon enfawr! Here we are corresponding and ordering large numicon pieces with Miss Phillips! 1
Dyma ni'n cyfateb ac yn trefnu darnau numicon enfawr! Here we are corresponding and ordering large numicon pieces with Miss Phillips! 2
Dyma ni'n cyfateb ac yn trefnu darnau numicon enfawr! Here we are corresponding and ordering large numicon pieces with Miss Phillips! 3
Dyma ni'n cyfateb ac yn trefnu darnau numicon enfawr! Here we are corresponding and ordering large numicon pieces with Miss Phillips! 4

Trefnu a chyfri'r numicon/ Ordering and counting the numicon

Still image for this video

Mwynahu'r tywydd braf/ Enjoying some of the nice weather!

Cawsom ni hwyl a sbri ar y ffram fitrwydd/ We had lots of fun on the fitness frame!

Cawsom ni hwyl a sbri ar y ffram fitrwydd/ We had lots of fun on the fitness frame! 1
Cawsom ni hwyl a sbri ar y ffram fitrwydd/ We had lots of fun on the fitness frame! 2
Cawsom ni hwyl a sbri ar y ffram fitrwydd/ We had lots of fun on the fitness frame! 3
Cawsom ni hwyl a sbri ar y ffram fitrwydd/ We had lots of fun on the fitness frame! 4
Cawsom ni hwyl a sbri ar y ffram fitrwydd/ We had lots of fun on the fitness frame! 5
Cawsom ni hwyl a sbri ar y ffram fitrwydd/ We had lots of fun on the fitness frame! 6
Cawsom ni hwyl a sbri ar y ffram fitrwydd/ We had lots of fun on the fitness frame! 7

Chwarae gemau ar y cae a rolio lawr y mainc/ Playing games on the field and rolling down the banc! We had lots of fun!

Joio!! =)

Still image for this video

Ffurfio llythyren yr wythnos/ Forming letter of the week 'a'.

Still image for this video
Erin yn modeli ffurfio 'a'/ Erin modelling forming 'a'.

Llythyren yr wythnos/ Letter of the week 'a'

Llythyren yr wythnos/ Letter of the week 'a' 1
Llythyren yr wythnos/ Letter of the week 'a' 2
Llythyren yr wythnos/ Letter of the week 'a' 3
Llythyren yr wythnos/ Letter of the week 'a' 4
Llythyren yr wythnos/ Letter of the week 'a' 5

 

Dyma'r linc ar gyfer y rhaglen 'Ffrindiau'r' wyddor'/ Here's the link to the programme.

 

 http://hwb.wales.gov.uk/Resources/resource/903382fa-991c-4a99-8935-b1b82501d6d5 

 

 

Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities!

Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities! 1
Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities! 2
Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities! 3
Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities! 4
Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities! 5
Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities! 6
Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities! 7
Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities! 8
Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities! 9
Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities! 10
Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities! 11
Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities! 12
Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities! 13
Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities! 14
Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities! 15
Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities! 16
Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities! 17
Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities! 18
Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities! 19
Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities! 20
Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities! 21
Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities! 22
Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities! 23
Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities! 24
Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities! 25
Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities! 26
Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities! 27
Dyma rhai o weithgareddau'r wythnos yma/ here are some of this weeks activities! 28

Prynhawn goffi i godi arian at elusen MacMillan/ coffee afternoon to raise money for MacMillan.

Still image for this video
Dyma'r plant yn canu - Mi welais Jac y do 🎶🐦

Cân '999' 🎵

Still image for this video

Mrs Wishy Woshy! 🎶

Still image for this video

Yn y parc/ in the park 2/10/15

Yn y parc/ in the park 2/10/15 1
Yn y parc/ in the park 2/10/15 2

Gweithgareddau'r wythnos/ this week's activities!

Gweithgareddau'r wythnos/ this week's activities! 1
Gweithgareddau'r wythnos/ this week's activities! 2

Mercher Mwdlyd - mynd am dro i Blackpill 7/10/15

Mercher Mwdlyd - mynd am dro i Blackpill 7/10/15 1
Mercher Mwdlyd - mynd am dro i Blackpill 7/10/15 2

Perfformio ar y llwyfan/ performing on stage

Still image for this video

Gêm bondiau 10/ number bonds to 10

Still image for this video

Gêm bondiau 10 - Numicon

Still image for this video

Plant y Blynyddoedd Cynnar/ The Early Years children

Plant y Blynyddoedd Cynnar/ The Early Years children 1

Diwrnod shwmae! 🎉

Still image for this video

Dathlu Diwrnod Shwmae! ❤️

Dathlu Diwrnod Shwmae! ❤️ 1
Dathlu Diwrnod Shwmae! ❤️ 2
Dathlu Diwrnod Shwmae! ❤️ 3
Dathlu Diwrnod Shwmae! ❤️ 4
Dathlu Diwrnod Shwmae! ❤️ 5
Dathlu Diwrnod Shwmae! ❤️ 6

Gweithgareddau'r wythnos hon/ this week's activities 19/10/15

Perfformiad Lola Lindys 🎶🐛

Still image for this video

Da Iawn i bawb am greu Injan Dân 3D allan o jync - Arbennig!! 🚒👍🏼 Well done to everyone for creating a 3D Fire Engine out of junk!!

Da Iawn i bawb am greu Injan Dân 3D allan o jync - Arbennig!! 🚒👍🏼 Well done to everyone for creating a 3D Fire Engine out of junk!! 1
Da Iawn i bawb am greu Injan Dân 3D allan o jync - Arbennig!! 🚒👍🏼 Well done to everyone for creating a 3D Fire Engine out of junk!! 2
Da Iawn i bawb am greu Injan Dân 3D allan o jync - Arbennig!! 🚒👍🏼 Well done to everyone for creating a 3D Fire Engine out of junk!! 3
Da Iawn i bawb am greu Injan Dân 3D allan o jync - Arbennig!! 🚒👍🏼 Well done to everyone for creating a 3D Fire Engine out of junk!! 4
Da Iawn i bawb am greu Injan Dân 3D allan o jync - Arbennig!! 🚒👍🏼 Well done to everyone for creating a 3D Fire Engine out of junk!! 5
Da Iawn i bawb am greu Injan Dân 3D allan o jync - Arbennig!! 🚒👍🏼 Well done to everyone for creating a 3D Fire Engine out of junk!! 6
Da Iawn i bawb am greu Injan Dân 3D allan o jync - Arbennig!! 🚒👍🏼 Well done to everyone for creating a 3D Fire Engine out of junk!! 7
Da Iawn i bawb am greu Injan Dân 3D allan o jync - Arbennig!! 🚒👍🏼 Well done to everyone for creating a 3D Fire Engine out of junk!! 8
Da Iawn i bawb am greu Injan Dân 3D allan o jync - Arbennig!! 🚒👍🏼 Well done to everyone for creating a 3D Fire Engine out of junk!! 9
Da Iawn i bawb am greu Injan Dân 3D allan o jync - Arbennig!! 🚒👍🏼 Well done to everyone for creating a 3D Fire Engine out of junk!! 10
Da Iawn i bawb am greu Injan Dân 3D allan o jync - Arbennig!! 🚒👍🏼 Well done to everyone for creating a 3D Fire Engine out of junk!! 11
Da Iawn i bawb am greu Injan Dân 3D allan o jync - Arbennig!! 🚒👍🏼 Well done to everyone for creating a 3D Fire Engine out of junk!! 12
Da Iawn i bawb am greu Injan Dân 3D allan o jync - Arbennig!! 🚒👍🏼 Well done to everyone for creating a 3D Fire Engine out of junk!! 13
Da Iawn i bawb am greu Injan Dân 3D allan o jync - Arbennig!! 🚒👍🏼 Well done to everyone for creating a 3D Fire Engine out of junk!! 14

Diwrnod Plant Mewn Angen/ Children In Need

Diwrnod Plant Mewn Angen/ Children In Need 1
Diwrnod Plant Mewn Angen/ Children In Need 2

Tân Gwyllt/ Fireworks

Tân Gwyllt/ Fireworks 1

Mercher Mwdlyd

Mercher Mwdlyd 1
Mercher Mwdlyd 2

Ymweliad Mrs Bevan

Ymweliad Mrs Bevan 1

Diwali

Diwali 1

Cast y gyngerdd Nadolig

Cast y gyngerdd Nadolig 1
Cast y gyngerdd Nadolig 2
Cast y gyngerdd Nadolig 3
Cast y gyngerdd Nadolig 4
Cast y gyngerdd Nadolig 5
Cast y gyngerdd Nadolig 6
Cast y gyngerdd Nadolig 7
Cast y gyngerdd Nadolig 8
Cast y gyngerdd Nadolig 9
Cast y gyngerdd Nadolig 10

Dyma ni'n mwynhau'r parti ar ôl y gyngerdd/ here we are enjoying the party after the concert! 🎉🎶👫

Dyma ni'n mwynhau'r parti ar ôl y gyngerdd/ here we are enjoying the party after the concert! 🎉🎶👫 1
Dyma ni'n mwynhau'r parti ar ôl y gyngerdd/ here we are enjoying the party after the concert! 🎉🎶👫 2
Dyma ni'n mwynhau'r parti ar ôl y gyngerdd/ here we are enjoying the party after the concert! 🎉🎶👫 3
Dyma ni'n mwynhau'r parti ar ôl y gyngerdd/ here we are enjoying the party after the concert! 🎉🎶👫 4
Dyma ni'n mwynhau'r parti ar ôl y gyngerdd/ here we are enjoying the party after the concert! 🎉🎶👫 5
Dyma ni'n mwynhau'r parti ar ôl y gyngerdd/ here we are enjoying the party after the concert! 🎉🎶👫 6
Dyma ni'n mwynhau'r parti ar ôl y gyngerdd/ here we are enjoying the party after the concert! 🎉🎶👫 7
Dyma ni'n mwynhau'r parti ar ôl y gyngerdd/ here we are enjoying the party after the concert! 🎉🎶👫 8
Dyma ni'n mwynhau'r parti ar ôl y gyngerdd/ here we are enjoying the party after the concert! 🎉🎶👫 9
Dyma ni'n mwynhau'r parti ar ôl y gyngerdd/ here we are enjoying the party after the concert! 🎉🎶👫 10

Dyma ni yn y dosbarth/ here we are in class 🎅🏼🎄

Dyma ni yn y dosbarth/ here we are in class 🎅🏼🎄 1
Dyma ni yn y dosbarth/ here we are in class 🎅🏼🎄 2
Dyma ni yn y dosbarth/ here we are in class 🎅🏼🎄 3
Dyma ni yn y dosbarth/ here we are in class 🎅🏼🎄 4
Dyma ni yn y dosbarth/ here we are in class 🎅🏼🎄 5
Dyma ni yn y dosbarth/ here we are in class 🎅🏼🎄 6
Dyma ni yn y dosbarth/ here we are in class 🎅🏼🎄 7
Dyma ni yn y dosbarth/ here we are in class 🎅🏼🎄 8
Dyma ni yn y dosbarth/ here we are in class 🎅🏼🎄 9
Dyma ni yn y dosbarth/ here we are in class 🎅🏼🎄 10

Carol yr wŷl 🎶🎤🎅🏼

Still image for this video
Plant y Derbyn yn canu eu hoff gân self cân Carol yr Wŷl ar ddiwrnod olaf tymor/ reception children singing their favourite song together at the end of term.

Blwyddyn Newydd Dda i bawb! Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau'r gwyliau Nadolig. Rydym yn edrych 'mlaen i groesawy plant y Derbyn nôl i'r ysgol ar ddydd Mawrth (5/01/16). 👫🏫😃

 

Happy New Year to you all! We hope you have all enjoyed the Christmas holidays. We are looking forward to welcoming the Reception children back to school on Tuesday (5/01/16). 👫🏫😃

 

Dyma beth hoffwn ni ddysgu/ here's what we would like to learn! 👫✏️🎨👍🏼 (more information for parents by the end of the week!)

Dyma beth hoffwn ni ddysgu/ here's what we would like to learn! 👫✏️🎨👍🏼 (more information for parents by the end of the week!) 1

Wrh drafod gyda rhieni y tymor diwethaf am y caneuon rydym yn canu yn ddyddiol gydar plant, penderfynwyd recordio rhainfel eich bod yn gallu helpu yn y tŷ wrth adnabod dôn y caneuon. After speaking with parents last term about the songs we sing daily, we have decided to record these and share them on here so that, if you wish you can join in at home!

Still image for this video
Cân yr wyddor

Cân misoedd y flwyddyn/ months of the year

Still image for this video

Cân dyddiau'r wythnos/ days of the week

Still image for this video

Gweithgareddau dosbarth - Lluniau gan ffotograffwyr y dydd!

Gweithgareddau dosbarth - Lluniau gan ffotograffwyr y dydd! 1
Gweithgareddau dosbarth - Lluniau gan ffotograffwyr y dydd! 2
Gweithgareddau dosbarth - Lluniau gan ffotograffwyr y dydd! 3
Gweithgareddau dosbarth - Lluniau gan ffotograffwyr y dydd! 4
Gweithgareddau dosbarth - Lluniau gan ffotograffwyr y dydd! 5
Gweithgareddau dosbarth - Lluniau gan ffotograffwyr y dydd! 6
Gweithgareddau dosbarth - Lluniau gan ffotograffwyr y dydd! 7
Gweithgareddau dosbarth - Lluniau gan ffotograffwyr y dydd! 8
Gweithgareddau dosbarth - Lluniau gan ffotograffwyr y dydd! 9
Gweithgareddau dosbarth - Lluniau gan ffotograffwyr y dydd! 10
Gweithgareddau dosbarth - Lluniau gan ffotograffwyr y dydd! 11
Gweithgareddau dosbarth - Lluniau gan ffotograffwyr y dydd! 12
Gweithgareddau dosbarth - Lluniau gan ffotograffwyr y dydd! 13

Ein taith i'r llyfrgell/ our trip to the library

Gweithgareddau dosbarth ✏️🎨💻

Gweithgareddau dosbarth ✏️🎨💻 1
Gweithgareddau dosbarth ✏️🎨💻 2
Gweithgareddau dosbarth ✏️🎨💻 3
Gweithgareddau dosbarth ✏️🎨💻 4
Gweithgareddau dosbarth ✏️🎨💻 5
Gweithgareddau dosbarth ✏️🎨💻 6
Gweithgareddau dosbarth ✏️🎨💻 7
Gweithgareddau dosbarth ✏️🎨💻 8
Gweithgareddau dosbarth ✏️🎨💻 9
Gweithgareddau dosbarth ✏️🎨💻 10
Gweithgareddau dosbarth ✏️🎨💻 11
Gweithgareddau dosbarth ✏️🎨💻 12
Gweithgareddau dosbarth ✏️🎨💻 13
Gweithgareddau dosbarth ✏️🎨💻 14
Gweithgareddau dosbarth ✏️🎨💻 15
Gweithgareddau dosbarth ✏️🎨💻 16
Gweithgareddau dosbarth ✏️🎨💻 17
Gweithgareddau dosbarth ✏️🎨💻 18
Gweithgareddau dosbarth ✏️🎨💻 19

Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃

Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃 1
Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃 2
Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃 3
Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃 4
Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃 5
Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃 6
Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃 7
Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃 8
Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃 9
Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃 10
Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃 11
Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃 12
Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃 13
Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃 14
Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃 15
Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃 16
Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃 17
Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃 18
Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃 19
Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃 20
Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃 21
Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃 22
Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃 23
Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃 24
Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃 25
Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃 26
Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃 27
Wythnos 'Cymraeg Cwl' 🌼👍🏼😃 28

Canu ar y llwyfan/ singing on stage 🎤

Still image for this video

Canu yn y 'steddfod 🎶😃🌼

Still image for this video

Canu'r anthem/ singing the anthem 🎶🌼

Still image for this video

Ymweliad â Ripples i wneud hugen iâ/ visiting Ripples to make ice cream 👫🍦😃

Mercher Mwdlyd ☀️🌊👫

Mercher Mwdlyd ☀️🌊👫 1
Mercher Mwdlyd ☀️🌊👫 2
Mercher Mwdlyd ☀️🌊👫 3
Mercher Mwdlyd ☀️🌊👫 4
Mercher Mwdlyd ☀️🌊👫 5
Mercher Mwdlyd ☀️🌊👫 6
Mercher Mwdlyd ☀️🌊👫 7
Mercher Mwdlyd ☀️🌊👫 8
Mercher Mwdlyd ☀️🌊👫 9
Mercher Mwdlyd ☀️🌊👫 10
Mercher Mwdlyd ☀️🌊👫 11
Mercher Mwdlyd ☀️🌊👫 12
Mercher Mwdlyd ☀️🌊👫 13
Mercher Mwdlyd ☀️🌊👫 14
Mercher Mwdlyd ☀️🌊👫 15
Mercher Mwdlyd ☀️🌊👫 16
Mercher Mwdlyd ☀️🌊👫 17
Mercher Mwdlyd ☀️🌊👫 18
Mercher Mwdlyd ☀️🌊👫 19
Mercher Mwdlyd ☀️🌊👫 20
Mercher Mwdlyd ☀️🌊👫 21
Mercher Mwdlyd ☀️🌊👫 22
Mercher Mwdlyd ☀️🌊👫 23

Pasg hapus! Happy Easter! 🐣💐🐰

Still image for this video