Home Page

Pythefnos yn dechrau / Fortnight beginning: 16.11.20

Dyma fwydlen pythefnos o weithgareddau i chi gyflawni yn eich amser eich hunain.  Mae yna amrywiaeth o adnoddau o dan y fwydlen i'ch helpu gyda'r gweithgareddau.

 

Here is a fortnightly menu of learning activities for you to complete in your own time.  There are a variety of resources underneath the menu to help you with the activities.

 

 

Pythefnos / Fortnight: 16.11.20 - 27.11.20

Dyma'r adnoddau i'ch helpu gyda'r tasgau:

 

Here are the resources to help with the tasks:

Iechyd a Lles / Health and Wellbeing:

Ioga i blant 'Cydbwyso'

Llif i ymarfer sgiliau cydbwyso a chanolbwyntio drwy'r siapiau 'Cwch' a 'Dolffin'. A flow to practice our balancing and concentration skills.

Iaith a Llythrennedd / Language and Literacy:

Cefin y Coala Carcus | Amser Stori Atebol

Cyfarwyddiadau Flipgrid / Flipgrid Instructions:

Rhifedd / Numeracy:

Celfyddydau Mynegiannol / Expressive Arts:

Dyniaethau / Humanities:

Gwyddoniaeth a Thechnoleg / Science and Technology: