Home Page

Pethau i helpu mi adref/Things to help me at home

Ffurfio llythrennau/ Letter Formation

Ymarfer Ffurfio Rhifau/Practise Number Formation

Rhifau Niwmicon a siapiau/ Numicon numbers and shapes

Apiau / Apps:

Image result for tric a chlic app

 

  Tric a Chlic - Gemau a chaneuon iaith / Language games and songs

 

 

 

Image result for dewin a doti app   

 

  Dewin a Doti - Straeon amrywiol / Various stories

 

 

Image result for cyw app

 

Cyfri gyda Cyw - Gemau cyfri hyd at 10 / Counting games up to 10

 

 

 

Image result for cyw app

 

Cyw a'r Wyddor - Gemau llythrennau / Alphabet games