Home Page

Llythrennedd Literacy

Tric a Chlic

 Yn y Dosbarth Derbyn rydym yn dilyn Cynllun phoneg Tric a Chlic

In Reception we follow the 'Tric a Chlic' Phonics programme

Cliciwch i ddarllen am Tric a Chlic/ click here to learn about the Tric a Chlic phonics programme

Dyma linc i'r llyfrau darllen/Here is a link to the reading books 

Rhigymau ffurfio llythrennau/ Letter Formation Rhymes