Home Page

Gweithgareddau Activities

Bwydlen gweithio adref 18-05-20 - 29-05-20

Tasg Iaith - Language task

Tasgiau Rhifedd Numeracy tasks

Bara fflat Flat bread

Creu pili pala allan o ddeunyddiau naturiol Create a butterfly using natural materials

Creu Sleim Make Slime