Home Page

Blwyddyn 1 a 2

Croeso i dudalen Blwyddyn 1 a 2!

Ein Thema newydd yw...

Wythnos Gwyddoniaeth/Science Week

Mwy o weithgareddau Pentre Bach/ More Pentre Bach activities

Gweithgareddau Wythnos Cymraeg Cŵl

Ymweliad Pentre Bach! / Pentre Bach Visit!

Ymweliad Pentre Bach Visit - Dydd Iau / Thursday 25.02.16

Cliciwch i ddarllen Stori Harri / Click below to read the story!

Caffi yn y Ddinas! / City Café!

Dewch a blwch i'r ysgol wythnos yma / Please bring a box to school this week

Ein Map Thema Tymor Canolig /Our Mid Term Plan

Ymweliad i'r Llyfrgell / Library Visit

Rheilffordd Mynydd Aberhonddu / Brecon Mountain Railway

Sioe Nadolig Blwyddyn 1 a 2!

Ymweliad Dydd Gwener/School visit on Friday

Gweithgareddau'r Deinosoriaid

Dysgu am Diwali!

Rydym wedi bod yn dysgu am Diwali

Stori Rama a Sita

Gweithgareddau Adran

Dyma beth mae'r plant eisiau dysgu yn ystod y Tymor! Here is what the children would like to learn this term!

Llyfrau Darllen/ Reading books

Ysgol Goed! Forest School!

Ein ymweliad i'r Amgueddfa / Our visit to the Museum

Yn yr Amgueddfa... In the Museum...