Home Page

Ymweliad Mr John Powell Visit

08.09.15

 

Ddydd Mawrth, daeth hanesydd leol, Mr John Powell, i ymweld â'r plant i siarad am hanes y pier yn y Mwmbwls. Dysgodd y plant llawer o wybodaeth diddorol am yr ardal leol gan gynnwys datblygiad yr ardal dros y flynyddoedd. Diolch yn fawr! 

 

 

Tuesday, Mr John Powell, a local historian came to talk to us about the history of the pier. The children learnt lots of interesting facts about the local area including how the area has developed over the years. Thank you very much!