Home Page

Taith i'r Mwmbwls a'r Pier

11.09.15

 

Cawsom ddiwrnod arbennig heddiw lawr yn y dref a'r Pier. Mwynhaodd y plant casglu data o'r cyhoedd gan ddefnyddio holiaduron, cwblhau heriau rhifedd yn y Co-op, disgrifio'r ardal leol trwy ddewis ansoddeiriau addas, arlunio'r golygfa hardd, ymchwilio yn y ty bad achub newydd a chreu bwletin newyddion ar yr iPad. Cafodd y plant amser i chwarae yn y parc hefyd smiley Joio!

 

Roedd ymddygiad y plant yn wych a chafodd y staff adborth arbennig o'r cyhoedd am ba mor gwrtais oedd y plant. Da iawn, chi!

 

We had a fantastic day down Mumbles town and the Pier today. The children enjoyed various activities including collecting data from members of the public using surveys, completing numeracy challenges in the Co-op, describing the local area using suitable adjectives, researching interesting facts in the new life boat house, drawing the beautiful view and creating a news report using the iPads. The children enjoyed playing in the park alsosmiley Joio!

 

The children behaved very well and the staff received positive feedback from the public regarding their courteousness. Well done! 

 

Miss Evans smiley