Home Page

Adran Blwyddyn 5 a 6

Croeso i dudalen adran blynyddoedd 5a6

Welcome to the year 5&6 department page

 

ATHRAWON YR ADRAN | DEPARTMENT TEACHERS

 

Mr Horan

Dosbarth Lleu

Miss Evans

Dosbarth Nia Ben Aur

Mrs Proctor Morgan

Dosbarth Culhwch

Ein thema:

Our Theme:

EIN THEMA | OUR THEME

Map Thema | Theme Map