Home Page

Blwyddyn 4 - Mrs Page

Beth am jeli ffrwythau blasus?

Beth am flasu mefus a pinafal siocled?

Beth am brynu cacen ffrwythau?

Dewch i brynu pitsa blasus!

Dyma un busnes newydd ym Mlwyddyn 4!!!

Croeso i Flwyddyn 4

Welcome to Year 4!

Ein bwriad yw rhannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn rydyn yn cyflawni.

 

Bydd peth gwybodaeth wrtha i a hefyd lluniau o'r plant yn enghreifftio eu profiadau.

 

Hefyd bydd casgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi ein gwaith ym mlwyddyn 4.


Joiwch!

Mrs Sera Page ____________________________________________________________________

 

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do.

 

There will be some information from me and there will be pictures of the children outlining their experiences.

 

Also, there will be a collection of useful websites to support our work in year 4.

 

Enjoy!

Mrs Sera Page

Ymarfer corff

 

Dydd Iau - athletau

Thursday - athletics

Dydd Gwener - tenis

Friday - tennis

 

 

 

Celf ar Draws y Ddinas / Art Across the City

Lluniau grwpiau dawnsio gwerin - Parti Daisy a Parti Ella

Wythnos Cymru Cwl Bl. 4

Manon yn dangos sut i gymryd cic o'r smotyn yn Stadiwm y Liberty! Manon showing how to take a penalty at the Liberty Stadium!

Still image for this video

Diwrnod Ysgol Goed / Forest School Day 01.10.14

Gweithagreddau amrywiol / Various activities

Ymweliad i'r Cestyll

Geiriau Allweddol Cymraeg / Welsh Key Words