Home Page

Adran Blwyddyn 3 a 4

Croeso cynnes i dudalen blwyddyn 3 a 4!

Ein bwriad yw rhannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn yr ydyn ni'n ei gyflawni yn y dosbarthiadau. Bydd peth gwybodaeth oddi wrthon ni, lluniau o'r plant yn engreifftio eu profiadau, a bydd yna gasgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi ein gwaith ym mlwyddyn 3 a 4.

Mwynhewch!

 

A warm welcome to our year 3 and 4 class page! 

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do in school. There will be some information from ourselves, pictures/videos of the children outlining their experiences and a collection of useful websites to support our work in years 3 and 4.

Enjoy!!

 

Mr Ff Morgan, Mr Elis, Mrs Proctor-Morgan, Mrs Trick a Mr Lewis.