Home Page

Llyfrau Darllen Reading books

Llyfrau Darllen Tric a Chlic/ Reading books

I geisio helpu ysgolion a rhieni yn ystod y cyfnod hwn adref o ganlyniad i bandemig COVID-19, mae Peniarth yn darparu mynediad i'r gyfres gyfan o lyfrau Tric a Chlic am ddim. Cliciwch y linc isod

 

To try to help schools and parents during the COVID-19 pandemic lockdown, Peniarth are making the entire series of Tric a Chlic books free to access for the lockdown's duration. Click the link below

Dyma'r llyfrau Darllen Tric a Chlic Cam 1

Here are the Stage 1 Tric a Chlic Reading books 

Dyma'r geiriau i fynd gyda pob lliw/ Here are the words to go with each colour band

Llyfrau Darllen/Reading Books Cam 2 a 3