Home Page

Meithrin

Dyma ambell beth y gallwch gwneud gyda'r plant dros yr wythnosau nesaf.  Byddaf yn diweddaru'r tudalennau pob wythnos gyda syniadau ychwanegol i chi.  Cofiwch, does dim pwysau i gyflawni rhain, y bwriad yw bod y plant yn mwynhau ac yn cael amrywiaeth o brofiadau. Rydw i'n edrych ymlaen at eich gweld a chlywed am bopeth yr ydych chi wedi bod yn gwneud.  Diolch!

 

Here are some activities for you to complete with the children over the next few weeks.  I will be updating the pages each week with extra ideas for you.  Remember, there is no pressure to complete these, the aim is that the children enjoy and have a range of different experiences.  I'm looking forward to seeing you and hearing all about what you've been up to. Thank you!