Home Page

Meithrin

Tymor yr Haf / Summer Term

 

Ein Thema: Yn yr Ardd

Our Theme: In the Garden

Dyma lle fyddwch yn dod o hyd i waith wythnosol, adnoddau a lluniau Tymor yr Haf!   Cofiwch ddanfon unrhyw lluniau ohonoch chi'n mwynhau adref er mwyn i ni arddangos yn yr oriel - rydyn ni'n dwlu eu gweld!

 

Here is where you'll find the weekly work, resources and pictures for the Summer Term!  Remember to send any pictures of you enjoying at home for us to display in the gallery - we love to see them!

 Tymor y Gwanwyn / Spring Term