Home Page

Meithrin a Derbyn

Croeso i dudalennau y Blynyddoedd Cynnar!

Welcome to the Early Years Pages!

 

Ein bwriad yw i rannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn rydym ni yn cyflawni.

 

Bydd peth gwybodaeth wrthom ni, lluniau o'r plant yn enghreifftio eu profiadau a chasgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi eu dysgu.


Joiwch!

 

 

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do.

 

There will be some information from us, photographs of the children outlining their experiences and a collection of useful websites to support their learning.

 

Enjoy!

 

Mrs Jodie Perkins, Mrs Angharad Jones, Miss Maria King and Mrs Alison Grace Jones.