Home Page

Wythnos yn dechrau / Week beginning: 11.01.21

Dyma fwydlen o weithgareddau i chi gyflawni yn eich amser eich hunain.  Mae yna amrywiaeth o adnoddau o dan y fwydlen i'ch helpu gyda'r gweithgareddau.

 

Here is a menu of learning activities for you to complete in your own time. There are a variety of resources underneath the menu to help you with the activities.

Wythnos yn dechrau / Week beginning: 11.01.21

Dyma'r adnoddau i'ch helpu gyda'r tasgau:

 

Here are the resources to help with the tasks:

Cyfarwyddiadau Flipgrid / Flipgrid Instructions:

Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu / Language, Literacy and Communication:

Rhifedd / Numeracy:

Gwyddoniaeth a Thechnoleg / Science and Technology: