Home Page

Rhif/ Number

Her Rhif Y Dydd/Number of the Day Challenge.  

You could do this every day with a different number

Dechreuwch gyda rhifau 0-10 ac yna rhifau uwch. Start with numbers 0-10, then up to 20

Dewiswch rhif bob dydd. Sawl ffordd allwch wneud y rhif?                e.e. 7 (3+4, 5+2, 6+1) Odrif neu eilrif? Ble mae'r rhif yn eistedd ar y llinell rhif? Allwch chi ddwbli'r rhif?

Choose a number. How many ways can you make that number?            e.g. 7 (3+4, 5+2, 6+1 etc) Is it an odd or an even number? How do you know? Where is the number on a number line? Can you double the number? 

Geirfa Rhif Y dydd/ Vocabulary to help with number of the day

Pwerbwynt Rhif y Dydd/ Number of The Day Powerpoint

Heriau Rhif /Number challenges

 

1. Her parcio Ceir/ car parking challenge

2.Her adio/Addition Challenge

Her Adio - Rhowch nifer o afalau ar y goeden , gofynnwch i'ch plentyn rhoi ' un yn fwy'. Gallwch ymestyn y weithgaredd drwy ofyn i'ch plentyn ysgrifennu y frawddeg rhif e.e 8+1=9.           Unwaith maen't yn deall un yn fwy gallwch adio 2, 3,4 a.y.b.

 

Addition Challenge - Draw some apples on the trees, ask your child to add 'one more' each time.Once they understand the concept of 'one more' you could show them how to write the number sentence e.g. 7+1=8, then you could try adding 2,3,4 , counting the apples and recording the number sentences

3. Her Bondiau 10 numicon. Numicon number bond challenge

4. Bondiau Buwch goch gota/ Ladybird number bonds

5. gem bondiau / number bond game

6. Potiau Bondiau Rhif /Number Bond Pots

7. Ymarfer ffurfio Rhifau/ Number formation practise

Tymor Yr Haf - 'Yn Yr Ardd'

Summer Term - 'In The Garden'

1.Her casglu data Trychfilod/ Minibeast Data collection challenge

Gallech greu siart eich hun i ddangos faint o drychfilod gallwch ddarganfod yn yr ardd / You could create your own chart to record how many minibeasts you find in your garden

2. Her didoli Trychfilod / sorting minibeasts challenge

Gallech dorri allan dwy ddeilen a tynnu lluniau o'r trychfilod. Faint o drychfilod sydd ym mhob set? fedrwch chi ddosbarthu nhw mewn ffordd gwahanol? tabl neu diagram Venn. You could cut out leaves and draw your minibeasts. How many in each set? Could you sort them in a different way? Can you record your work differently - a chart or a Venn diagram?

3.Her lliwio gyda Rhifau/ Colour by numbers challenge

4.Her Lindysyn cyfri/counting caterpillar challenge

Gallech wneud gyda rhifau i 20 neu yn uwch a gallech rhoi symiau yn lle rhifau e.e 8+5

Gall eich plentyn ddefnyddio dau liw ac ysgrifennu'r frawddeg rhif o dan y lindysyn

Do this with numbers to 20. You could put addition sums e.g 8+5 and ask your child to use two colours to print and write the number sentence under each caterpillar.

 

5. Her Adio Lindysyn/Caterpillar Addition Challenge

6. Her rhifau coll/ Missing number challenge

Llenwch y rhifau coll/ Fill the missing numbers

Gallech wneud llun lindys fel hyn/ You could draw caterpillars like this

7. Her Adio ffrwythau/ Fruit Addition Challenge

8. Her Adio'r Lindysyn/Caterpillar Addition Challenge