Home Page

Rhif/ Number

Her Rhif Y Dydd/Number of the Day Challenge.  

You could do this every day with a different number

Dechreuwch gyda rhifau 0-10 ac yna rhifau uwch. Start with numbers 0-10, then up to 20

Dechreuwch gyda rhifau 0-10 ac yna rhifau uwch. Start with numbers 0-10, then up to 20 1

Dewiswch rhif bob dydd. Sawl ffordd allwch wneud y rhif?                e.e. 7 (3+4, 5+2, 6+1) Odrif neu eilrif? Ble mae'r rhif yn eistedd ar y llinell rhif? Allwch chi ddwbli'r rhif?

Choose a number. How many ways can you make that number?            e.g. 7 (3+4, 5+2, 6+1 etc) Is it an odd or an even number? How do you know? Where is the number on a number line? Can you double the number? 

Geirfa Rhif Y dydd/ Vocabulary to help with number of the day

Pwerbwynt Rhif y Dydd/ Number of The Day Powerpoint

Heriau Rhif /Number challenges

You could choose 2 challenges a week

1. Her parcio Ceir/ car parking challenge

2.Her adio/Addition Challenge

Her Adio - Rhowch nifer o afalau ar y goeden , gofynnwch i'ch plentyn rhoi ' un yn fwy'. Gallwch ymestyn y weithgaredd drwy ofyn i'ch plentyn ysgrifennu y frawddeg rhif e.e 8+1=9.           Unwaith maen't yn deall un yn fwy gallwch adio 2, 3,4 a.y.b.

 

Addition Challenge - Draw some apples on the trees, ask your child to add 'one more' each time.Once they understand the concept of 'one more' you could show them how to write the number sentence e.g. 7+1=8, then you could try adding 2,3,4 , counting the apples and recording the number sentences

3. Her Bondiau 10 numicon. Numicon number bond challenge

4. Bondiau Buwch goch gota/ Ladybird number bonds

5. gem bondiau / number bond game

6. Potiau Bondiau Rhif /Number Bond Pots