Home Page

Rhifedd / Numeracy

Dyma gyngor gan y Llywodraeth ar sut i fod yn fwy positif am rifedd yn eich bywydau teuluol. Gallwch agor y daflen wybodaeth isod i ddarllen awgrymiadau ar gyfer cyfri.

 

Here's some advice from the government on how to be more positive about numeracy with your family. Please open the information sheet below for tips on counting.

Mae eich geiriau'n cyfri

What you say counts

Fframwaith Rhifedd - Targedau

Numeracy Framework - Targets

Targedau Mathemateg - Cwricwlwm

Maths targets - Curriculum

Dyma'r targedau mathemateg ar gyfer pob blwyddyn.

Here are the Mathematics targets for each year group.

'Apps' addysgol defnyddiol - Rhifedd / Useful Educational 'Apps' - Numeracy