Home Page

Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu / Language, Literacy and Communication

Pob Wythnos gallech ddewis/Every week You could choose:

 

  • 2 weithgaredd Tric a Chlic/2 Tric a Chlic activities
  • 3 Gair allweddol i ymarfer/3 Key words to practise spelling
  • 1 her iaith/1 language challenge

Defnyddiwch y linc i wylio fideo sy'n cyflwyno llythyrennau yn ddyddiol

Use the link to view a video introducing a different letter each day

Cofiwch yr App Remember to download the T a Ch App

Heriau Hwyl/Fun Challenges - Dewiswch 1 pob wythnos

Choose a challenge every week

Her Lego/Lego Challenge

Her ffurfio llythrennau/ letter formation challenge