Home Page

Cyfarwyddiadau Flipgrid / J2e Instructions

Yn ogystal a'r fwydlen tasgiau wythnosol, fe fyddwn yn gosod fideos sy'n cefnogi'r tasgiau, storiau a chaneuon ar 'flipgrid'. 

 

Gall y plant rhannu gwaith gyda ni drwy: greu clip fideo ar flipgrid, lanlwytho llun i'w ffeil J2e neu dangos darn o waith i ni yn ystod y sesiwn 'Teams'  ar ddiwedd yr wythnos .

 

As well as the weekly menu of learning tasks, we will be recording videos that support the tasks, stories and songs on 'flipgrid'

 

The children can share their work with us by: recording a video clip on flipgrid, uploading a picture to their J2e file or they can show us a piece of work in the end of week 'Teams' session.

Sut i lanlwytho llun gwaith i'ch ffeil J2e How to upload photos of work to J2e file

Cyfarwyddiadau lanlwytho gwaith i ffeil J2e / Uploading work to J2e file

Still image for this video

Sut i ddefnyddio Flipgrid/ How to use flipgrid

Creu llun ar jit5/J2e Creating a picture on jit5/J2e