Home Page

Caneuon / Songs

Dyma i chi'r ganeuon rydym ni'n canu ar ddechrau bob sesiwn Meithrin.  Beth am ganu nhw yn y tŷ?

 

Here are our songs that we sing at the beginning of every Nursery session.  How about singing them in the house?

Bore Da / Prynhawn Da

Still image for this video

Dyddiau'r Wythnos / Days of the Week:

Still image for this video
Rydym ni'n canu hwn er mwyn gweithio mas pa ddydd yw hi heddiw.

We sing this song to work out which day it is today.

Dydd .... ydy hi heddiw / It's .......... today:

Still image for this video
Rydyn ni'n newid geiriau'r un yma yn dibynnu ar ba ddiwrnod yw hi!

We change the words for this one depending on which day it is!

Dydd Llun - Monday
Dydd Mawrth - Tuesday
Dydd Mercher - Wednesday
Dydd Iau - Thursday
Dydd Gwener - Friday
Dydd Sadwrn - Saturday
Dydd Sul - Sunday

Y Tywydd / The Weather:

Still image for this video
Rydym ni'n newid geiriau'r gan yma yn dibynnu ar y tywydd. Gall y plant dangos y symudiadau i chi!

We change the words for this song depending on what the weather is like each day. The children can show you the actions that we do!

Heulog Iawn - Very sunny
Bach yn heulog - A little sunny
Cymylog - Cloudy
Gwyntog - Windy
Niwlog - Foggy
Rhewllyd - Freezing
Bwrw glaw - raining
Oer - Cold

Mae hi'n amser i fod yn dawel / It's time to be quiet:

Still image for this video