Home Page

Gweithgareddau/Activities 11/01/21

Bwydlen Gweithgareddau/Learning Menu 11/01/21

Cofiwch edrych ar Flipgrid i weld fideos sy'n cefnogi'r gweithgareddau.

 

Please remember to look at Flipgrid where you will find videos to support the activities.

Dyma'r adnoddau i'ch helpu gyda'r gweithgareddau

 

Here are the resources to help you with the activities

Iaith a Llythrennedd/ Language and Literacy
Rhifedd/Numeracy

Arian / Money

Celfyddydau Mynegiannol/ Expressive Arts
Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Addurno bisgedi/Decorating biscuits - Cofiwch wylio Miss James ar flipgrid! Remember to loook at Flipgrid!

Iechyd a lles

Dewch i Ddawnsio - Cadw'n Heini | Dance with Huw | Cyw | S4C

Dewch i ddawnsio! Mae Huw yn dawnsio gyda'r gân Cadw'n Heini / Come and dance! Huw will be dancing with the song keeping fit.

Dyniaethau / Humanities
Gwrandewch ar y stori 'Mae iawn i fod yn wahanol' ar flipgrid / Listen to the story 'Mae'n iawn i fod yn wahanol' ar flipgrid.