Home Page

Meithrin

Tymor yr Haf 2019

Summer Term 2019

Rydyn ni'n dysgu llythrennau'r wyddor/We're learning the letters of the alphabet.

Dyma linc i gân yr wyddor Cyw a hefyd linc arall ar gyfer geiriau'r gân/Here's a link to Cyw's alphabet song and also another link to the lyrics of the song.smiley

 

Tymor y Gwanwyn 2019/

Spring Term 2019

 

Ein thema yw "Popeth am Eirth"/

Our theme is "All about Bears".

 

Dyma ein 'Map Dysgu'/Here is our 'Learning Map'

Rydyn ni'n Mynd i Hela Arth.

Still image for this video

We're Going on a Bear Hunt

Still image for this video

Wythnos Gwyddoniaeth/Science Week

Still image for this video

5,4,3,2,1,0 blast off!

Still image for this video

I fyny, i fynu, i fynu/Up, up and away

Still image for this video

Fydd e'n hedafn?/Will it fly?

Still image for this video

Rocedi/Rockets

Still image for this video

Ein dathliadau Dewi Sant/Our Saint David's celebrations

Elen Benfelen a'r Tair Arth- paratoi a blasu uwd/Goldilocks and the Three Bears - preparing and making porridge

Dydd Miwsig Cymru

Still image for this video

Dydd Miwsig Cymru

Still image for this video

Dydd Miwsig Cymru

Still image for this video

Dydd Miwsig Cymru

Still image for this video

Dydd Miwsig Cymru

Still image for this video

Dydd Miwsig Cymru

Still image for this video

Ein dathliadau Santes Dwynwen/Our Saint Dwynwen's celebrations

Dyma ni yn mwynhau Rygbi Tots/Here we are enjoying Rugby Tots.

Diolch Sion Corn/Thank you Father Christmas

Llyfrgell Ystumllwynarth/Oystermouth Library

Chwarae rol ym mwthyn Y Tair Arth/Role play in The Three Bears' Cottage

Chwarae rol byd bach/Small world role play - Yr arth wen/The polar bear