Home Page

Meithrin

Tymor yr Haf 2019

Summer Term 2019

Rydyn ni'n dysgu llythrennau'r wyddor/We're learning the letters of the alphabet.

Dyma linc i gân yr wyddor Cyw a hefyd linc arall ar gyfer geiriau'r gân/Here's a link to Cyw's alphabet song and also another link to the lyrics of the song.smiley

 

Tymor y Gwanwyn 2019/

Spring Term 2019

 

Ein thema yw "Popeth am Eirth"/

Our theme is "All about Bears".

 

Dyma ein 'Map Dysgu'/Here is our 'Learning Map'

Rydyn ni'n Mynd i Hela Arth.

Still image for this video

We're Going on a Bear Hunt

Still image for this video
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5

Wythnos Gwyddoniaeth/Science Week

Still image for this video

5,4,3,2,1,0 blast off!

Still image for this video

I fyny, i fynu, i fynu/Up, up and away

Still image for this video

Fydd e'n hedafn?/Will it fly?

Still image for this video

Rocedi/Rockets

Still image for this video

Ein dathliadau Dewi Sant/Our Saint David's celebrations

Ein dathliadau Dewi Sant/Our Saint David's celebrations 1
Ein dathliadau Dewi Sant/Our Saint David's celebrations 2
Picture 1

Elen Benfelen a'r Tair Arth- paratoi a blasu uwd/Goldilocks and the Three Bears - preparing and making porridge

Elen Benfelen a'r Tair Arth- paratoi a blasu uwd/Goldilocks and the Three Bears - preparing and making porridge 1

Dydd Miwsig Cymru

Still image for this video

Dydd Miwsig Cymru

Still image for this video

Dydd Miwsig Cymru

Still image for this video

Dydd Miwsig Cymru

Still image for this video

Dydd Miwsig Cymru

Still image for this video

Dydd Miwsig Cymru

Still image for this video

Ein dathliadau Santes Dwynwen/Our Saint Dwynwen's celebrations

Ein dathliadau Santes Dwynwen/Our Saint Dwynwen's celebrations 1
Ein dathliadau Santes Dwynwen/Our Saint Dwynwen's celebrations 2

Dyma ni yn mwynhau Rygbi Tots/Here we are enjoying Rugby Tots.

Dyma ni yn mwynhau Rygbi Tots/Here we are enjoying Rugby Tots. 1
Dyma ni yn mwynhau Rygbi Tots/Here we are enjoying Rugby Tots. 2
Dyma ni yn mwynhau Rygbi Tots/Here we are enjoying Rugby Tots. 3
Dyma ni yn mwynhau Rygbi Tots/Here we are enjoying Rugby Tots. 4
Dyma ni yn mwynhau Rygbi Tots/Here we are enjoying Rugby Tots. 5
Dyma ni yn mwynhau Rygbi Tots/Here we are enjoying Rugby Tots. 6
Dyma ni yn mwynhau Rygbi Tots/Here we are enjoying Rugby Tots. 7
Dyma ni yn mwynhau Rygbi Tots/Here we are enjoying Rugby Tots. 8
Dyma ni yn mwynhau Rygbi Tots/Here we are enjoying Rugby Tots. 9
Dyma ni yn mwynhau Rygbi Tots/Here we are enjoying Rugby Tots. 10
Dyma ni yn mwynhau Rygbi Tots/Here we are enjoying Rugby Tots. 11
Dyma ni yn mwynhau Rygbi Tots/Here we are enjoying Rugby Tots. 12

Diolch Sion Corn/Thank you Father Christmas

Diolch Sion Corn/Thank you Father Christmas 1
Diolch Sion Corn/Thank you Father Christmas 2
Diolch Sion Corn/Thank you Father Christmas 3
Diolch Sion Corn/Thank you Father Christmas 4
Diolch Sion Corn/Thank you Father Christmas 5
Diolch Sion Corn/Thank you Father Christmas 6
Picture 1
Picture 2

Llyfrgell Ystumllwynarth/Oystermouth Library

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13

Chwarae rol ym mwthyn Y Tair Arth/Role play in The Three Bears' Cottage

Chwarae rol ym mwthyn Y Tair Arth/Role play in The Three Bears' Cottage 1
Chwarae rol ym mwthyn Y Tair Arth/Role play in The Three Bears' Cottage 2

Chwarae rol byd bach/Small world role play - Yr arth wen/The polar bear

Chwarae rol byd bach/Small world role play - Yr arth wen/The polar bear 1
Chwarae rol byd bach/Small world role play - Yr arth wen/The polar bear 2