Home Page

Gweithgareddau Rhifedd Numeracy Activities

 

 Wythnos hon- 3/02/20) rydym wedi bod yn dysgu sut i ddarllen cloc analog.

Mae Blwyddyn Un wedi bod yn dysgu 'o'r gloch' ac 'hanner awr wedi'.

 

Mae Blwyddyn Dau wedi bod yn adolygu 'o'r gloch' ac 'hanner awr wedi'

ac maen nhw wedi bod yn ceisio dysgu 'chwarter wedi' a 'chwarter i'.

 

This week- 3/02/20- the children have been learning to tell the time on an analogue clock. 

Year One have been learning 'o'clock' and 'half past'. Year Two have revised 'o'clock' and 'half past' and are learning 'quarter past' and 'quarter to'.

 

 

Gweithgaredd cloc/Clock activity (Blwyddyn Un/Year One)

Gweithgareddau Cloc/ Clock Activities ( Blwyddyn Un a Blwyddyn Dau)