Home Page

Adran Blwyddyn 3 a 4

Croeso i dudalen dosbarth adran 3 a 4!

 

Welcome to the year 3 and 4 department's page!

 

Blwyddyn 3/ Year 3 - Mrs Morgan

Blwyddyn 3 a 4/ Year 3 and 4 - Mr Elis

Blwyddyn 4/ Year 4 - Mrs Page

 

Cynorthwywyr/ Teaching assistants - Mrs C Jenkins    

 

 

Cofiwch ddilyn ni ar Drydar!

Remember to follow us on Twitter

 

@llwynderwbl3a4     

 

Tymor yr Haf

Thema: Cadw'n Iach

 

 

 

Ymweliad i lyfrgell Ystumllwynarth Ddydd Mawrth, 26.01.16

Visit to Oystermouth Library, Tuesday, 26.01.16

Rydym yn chwilio am rieni i gerdded gyda ni i'r llyfrgell.  Os ydych ar gael rhowch wybod 

i'r athrawon dosbarth.

We are looking for parents to walk with us to the library.  If you are available please contact one of the teachers.  

Amseroedd/ Timetable        

Bl/Y4 - 8:35am                                           

Bl/Y3 a 4 -9:25am

Bl/ Y3 - 10.10am

 

Fe fyddwn yn gwneud ymchwiliad sbwriel ar y ffordd nol o'r llyfrgell hefyd.

We will be completing a rubbish investigation on the way back also.   

 
 

Cyflwyniad Noson Agored Bl 3 a 4/ Y3 and 4 Open Evening Presentation

Ein Byd Rhyfeddol

Ein thema ni y tymor yma yw 'Ein Byd Rhyfeddol.'  Our theme for this term is 'Our Wonderful World.'

Llyfrau rydym yn astudio/ Books we are studying

 

Gwaith Cartref/ Homework

Iaith/ Thema - Dydd Llun dychwelwch erbyn dydd Mercher

Language/ Theme - Monday return by Wednesday

 

Mathemateg - Dydd Mercher dychwelwch erbyn dydd Gwener

Mathematics - Wednesday return by Friday

Ymweliad Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru/ Visit to Big Pit National Coal Museum

http://www.amgueddfacymru.ac.uk/bigpit/

Mathemateg - Gwerth Lle

 

Rydym wedi bod yn astudio gwerth lle yr wythnos hon.  Beth am chwarae gemau i ymarfer yr hyn rydych wedi dysgu?

We have been studying place value this week.  Click on the link below to play some fun games to practise what you have learnt. 

 

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2010-11/maths/awen-robot-factory/gwerth-lle.html

 

English

Phonics Song

Nawr eich bod ym mlwyddyn 3 rydych chi nawr yn mynd i dderbyn gwersi Saesneg.  Gwasgwch ar y wefan isod i ymarfer synau'r llythrennau yn yr Wyddor Saesneg.

 

https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs  

High Frequency Words

Practice reading and spelling the first 100 high frequency words.   Click on the link below...

 

http://www.highfrequencywords.org/hfw100fp.pdf

TGCh/ICT

Dyma wefan gwych i chi ymarfer eich sgiliau teipio.  Cliciwch isod...

Below is a link to a fantastic website for you to practise your typing...

 

http://bigbrownbear.co.uk/learntotype/

Pleidleisio am gyngor ysgol newydd/ Voting for our new school council