Home Page

Adran Blwyddyn 3 a 4

Croeso i Adran 3 a 4

 

Staff yr Adran

Dosbarth Myrddin - Mrs Ff Morgan (Llun-Iau) a Mrs J Peel (Gwener)

Dosbarth Gelert - Mrs R Routledge

Dosbarth Bendigeidfran - Miss A Evans

 

Staff CPA - Mrs J Peel, Mrs C Lovering, Mr Tolly

 

 

Staff Cynorthwyol - Miss Supple, Mrs Williams a Miss Hipkiss

Gweithgareddau ar lein i chi gwblhau adref/ Online activities for you to complete at home.

Cliciwch ar y maes dysgu a phrofiad isod er mwyn i chi gael ymarfer neu  i ddysgu mwy am bwnc penodol!  Click on the area of learning and experience below to practise or learn more about a specific topic.