Home Page

CogUrdd

26.01.16

 

Da iawn i bawb ym mlwyddyn 5 a 6 gwnaeth gystadlu yn y cystadleuaeth CogUrdd heddiw! Gweithiodd pawb yn galed iawn a roedd y bwyd yn edrych yn flasus iawn! 

Diolch enfawr i Mrs Carlson am drefnu! 

 

Well done to everyone in years 5 and 6 that competed in the CogUrdd competition today! Everyone worked very hard and the results looked delicious!

A big thank you to Mrs Carlson for organising everything!