Home Page

CogUrdd

26.01.16

 

Da iawn i bawb ym mlwyddyn 5 a 6 gwnaeth gystadlu yn y cystadleuaeth CogUrdd heddiw! Gweithiodd pawb yn galed iawn a roedd y bwyd yn edrych yn flasus iawn! 

Diolch enfawr i Mrs Carlson am drefnu! 

 

Well done to everyone in years 5 and 6 that competed in the CogUrdd competition today! Everyone worked very hard and the results looked delicious!

A big thank you to Mrs Carlson for organising everything! 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25