Home Page

Adran Blwyddyn 1 a 2

Croeso i Adran 1 a 2!

smileyWelcome to Years 1 and 2!smiley

 

Ein bwriad yw i rannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn rydym ni yn cyflawni.  

Bydd peth gwybodaeth wrthom ni, lluniau o'r plant yn enghreifftio eu profiadau a chasgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi eu dysgu.

Joiwch!

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do.

There will be some information from us, photographs of the children outlining their experiences and a collection of useful websites to support their learning.

Enjoy!

 

Athrawon / Teachers -    Mrs Rachel Lewis 

                                     Mrs Mererid Govier

                                      Miss Ceri Francis

                                      Mrs Jodie Perkins

 

Cynorthwy-wyr / Support staff - Mrs Sioned Trick

                                               Miss Rhiannon Reynolds

                                                Miss Rebecca Burford

Cofiwch i ddilyn ni ar Drydar / Remember to follow us on Twitter:

 

@llwynderwbl1a2

Da iawn i Harry am ennill cystadleuaeth “Show Racism the red card” lle ddilyniodd e chrys arbennig. Well done to Harry who won the “Show Racism the red card” competition where he designed his own t-shirt. Gwych!