Home Page

Addysg Gorfforol/ Physical Education

Fe fydd gwersi Addysg Gorfforol ar ddydd Llun a dydd Iau.  Gofynnwn i chi wisgo eich plentyn/plant yn barod i'r sesiynau.

 

Physical Education lessons will be every Monday and Thursday.  Please can you send your child/children into school dressed in their PE kit.