Home Page

Adran Blwyddyn 5 a 6

Croeso cynnes i dudalen blwyddyn 5 a 6!

Ein bwriad yw rhannu gwybodaeth a chynnig cyfle i chi gael blas ar yr hyn yr ydyn ni'n ei gyflawni yn y dosbarthiadau. Bydd peth gwybodaeth oddi wrthon ni, lluniau o'r plant yn engreifftio eu profiadau, a bydd yna gasgliad o wefannau defnyddiol i gefnogi ein gwaith ym mlwyddyn 5 a 6.

Mwynhewch!

A warm welcome to our years 5 and 6 class page! 

Our aim is to share information and offer an opportunity for you to get a flavour of what we do in school. There will be some information from ourselves, pictures/videos of the children outlining their experiences and a collection of useful websites to support our work in years 5 and 6.

Enjoy!!

Mrs R Lewis, Mr G Horan, Mrs Bond a

Mr C Lewis

 😃

Map thema Blwyddyn 5 Mrs Lewis / Mrs Lewis' year 5 Class Theme map

Map thema Blwyddyn 5+6 Mr Horan a Blwyddyn 6 Mrs Bond / Mr Horan's years 5+6 and Mrs Bond's year 6 theme map