Home Page

Lluniau / Pictures

Dyma lle fyddwn ni'n rhannu lluniau o'r gweithgareddau rydych chi wedi bod yn gwneud yn y tŷ. Rydyn ni'n dwlu ar weld y lluniau a chlywed wrthoch chi! Gallwch ebostio eich lluniau i Miss Francis, neu lanlwytho nhw i J2e (cyfarwyddiadau isod).

 

Here is where we will share the pictures of any activities you have been doing in the house.  We love seeing all the pictures and hearing from you! You can email your pictures to Miss Francis, or upload them to J2e (instructions below).

Wythnos yn dechrau / Week beginning: 01/02/21

Wythnos yn dechrau / Week beginning: 25/01/21

Wythnos yn dechrau / Week beginning: 18.01.21