Home Page

Adnoddau Defnyddiol / Useful Resources

Amser Stori Atebol - Cwtsh

I wrando ar straeon i blant trwy gyfrwng y Gymraeg, chwiliwch am 'Amser Stori Atebol' ar Youtube. Dyma enghraifft i chil! To listen to Welsh children's books, search 'Amser Stori Atebol' ar Youtube. Here is an example for you!

Gwefanau / Websites:
Apiau / Apps:

Image result for tric a chlic app

 

  Tric a Chlic - Gemau a chaneuon iaith / Language games and songs

 

 

 

Image result for dewin a doti app   

 

  Dewin a Doti - Straeon amrywiol / Various stories

 

 

 

 

Caneuon Cwl - Amrywiaeth o ganeuon a cherddoriaeth Cymreig / Variety of Welsh music and songs

 

 

Image result for cyw app

 

Cyfri gyda Cyw - Gemau cyfri hyd at 10 / Counting games up to 10

 

 

 

Image result for cyw app

 

Cyw a'r Wyddor - Gemau llythrennau / Alphabet games

 

 

 

Image result for cyw app

Byd Cyw - Gemau, straeon a chaneuon / Games, stories and songs