Home Page

Lluniau/Pictures

Rydym yn dwli gweld eich lluniau a chlywed eich Newyddion! 

Dyma ble fyddwn ni'n rhannu lluniau o'r hyn rydych chi wedi bod yn gwneud i gadw'n brysur. Cofiwch ddanfon eich lluniau o'r hyn rydych wedi bod yn gwneud atom erbyn Dydd Gwener pob wythnos.

 

We love to see your pictures and hear your News!

Here's where we'll share photos of what you've been doing to keep busy. Remember to send us your photos of what you've been doing by Friday each week.

Dysgu o adref 9+10 - 12-19/06/20

Dysgu o adref 8 - 05/06/20

Dysgu o adref (7) - 22/05/20

Dysgu o adref (6) - 15/05/20

Dysgu o adref (5) - 08/05/20

Dysgu o adref (4) - 01/05/20

Dysgu o adref (3) 24/04/20

Dysgu o adref (2) 24/04/20

Dysgu o adref (1) - 01/05/20