Home Page

Meithrin

Tymor yr Haf/Summer Term

Hwyl ar y traeth/Fun on the beach

Hwyl ar y traeth/Fun on the beach 1
Hwyl ar y traeth/Fun on the beach 2
Hwyl ar y traeth/Fun on the beach 3
Hwyl ar y traeth/Fun on the beach 4
Hwyl ar y traeth/Fun on the beach 5
Hwyl ar y traeth/Fun on the beach 6
Hwyl ar y traeth/Fun on the beach 7
Hwyl ar y traeth/Fun on the beach 8
Hwyl ar y traeth/Fun on the beach 9
Hwyl ar y traeth/Fun on the beach 10
Hwyl ar y traeth/Fun on the beach 11
Hwyl ar y traeth/Fun on the beach 12
Hwyl ar y traeth/Fun on the beach 13
Hwyl ar y traeth/Fun on the beach 14
Hwyl ar y traeth/Fun on the beach 15
Hwyl ar y traeth/Fun on the beach 16
Hwyl ar y traeth/Fun on the beach 17
Hwyl ar y traeth/Fun on the beach 18
Hwyl ar y traeth/Fun on the beach 19
Hwyl ar y traeth/Fun on the beach 20
Hwyl ar y traeth/Fun on the beach 21
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18

Cwrdd a chreaduriaid o 'Plantasia' sy'n dodwy wyau/Meeting egg-laying creatures from Plantasia

Cwrdd a chreaduriaid o 'Plantasia' sy'n dodwy wyau/Meeting egg-laying creatures from Plantasia 1
Cwrdd a chreaduriaid o 'Plantasia' sy'n dodwy wyau/Meeting egg-laying creatures from Plantasia 2
Cwrdd a chreaduriaid o 'Plantasia' sy'n dodwy wyau/Meeting egg-laying creatures from Plantasia 3
Cwrdd a chreaduriaid o 'Plantasia' sy'n dodwy wyau/Meeting egg-laying creatures from Plantasia 4
Cwrdd a chreaduriaid o 'Plantasia' sy'n dodwy wyau/Meeting egg-laying creatures from Plantasia 5
Cwrdd a chreaduriaid o 'Plantasia' sy'n dodwy wyau/Meeting egg-laying creatures from Plantasia 6
Cwrdd a chreaduriaid o 'Plantasia' sy'n dodwy wyau/Meeting egg-laying creatures from Plantasia 7
Cwrdd a chreaduriaid o 'Plantasia' sy'n dodwy wyau/Meeting egg-laying creatures from Plantasia 8
Cwrdd a chreaduriaid o 'Plantasia' sy'n dodwy wyau/Meeting egg-laying creatures from Plantasia 9
Cwrdd a chreaduriaid o 'Plantasia' sy'n dodwy wyau/Meeting egg-laying creatures from Plantasia 10
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17

Hwyl y Mabolgampau/Sports Day fun

Hwyl y Mabolgampau/Sports Day fun 1
Hwyl y Mabolgampau/Sports Day fun 2
Hwyl y Mabolgampau/Sports Day fun 3
Hwyl y Mabolgampau/Sports Day fun 4
Hwyl y Mabolgampau/Sports Day fun 5
Hwyl y Mabolgampau/Sports Day fun 6
Hwyl y Mabolgampau/Sports Day fun 7
Hwyl y Mabolgampau/Sports Day fun 8

Sioe pypedau -" Yr Ardd Hardd*- Puppet Show

Sioe pypedau -" Yr Ardd Hardd*- Puppet Show 1
Sioe pypedau -" Yr Ardd Hardd*- Puppet Show 2
Sioe pypedau -" Yr Ardd Hardd*- Puppet Show 3
Sioe pypedau -" Yr Ardd Hardd*- Puppet Show 4
Sioe pypedau -" Yr Ardd Hardd*- Puppet Show 5
Sioe pypedau -" Yr Ardd Hardd*- Puppet Show 6
Sioe pypedau -" Yr Ardd Hardd*- Puppet Show 7
Sioe pypedau -" Yr Ardd Hardd*- Puppet Show 8
Sioe pypedau -" Yr Ardd Hardd*- Puppet Show 9
Sioe pypedau -" Yr Ardd Hardd*- Puppet Show 10
Sioe pypedau -" Yr Ardd Hardd*- Puppet Show 11

Mae hi'n amser ffarwelio ein penbyliaid a brogaod bach ni/It's time to say goodbye to our tadpoles and froglets

Mae hi'n amser ffarwelio ein penbyliaid a brogaod bach ni/It's time to say goodbye to our tadpoles and froglets 1
Mae hi'n amser ffarwelio ein penbyliaid a brogaod bach ni/It's time to say goodbye to our tadpoles and froglets 2
Mae hi'n amser ffarwelio ein penbyliaid a brogaod bach ni/It's time to say goodbye to our tadpoles and froglets 3
Mae hi'n amser ffarwelio ein penbyliaid a brogaod bach ni/It's time to say goodbye to our tadpoles and froglets 4
Mae hi'n amser ffarwelio ein penbyliaid a brogaod bach ni/It's time to say goodbye to our tadpoles and froglets 5
Mae hi'n amser ffarwelio ein penbyliaid a brogaod bach ni/It's time to say goodbye to our tadpoles and froglets 6
Mae hi'n amser ffarwelio ein penbyliaid a brogaod bach ni/It's time to say goodbye to our tadpoles and froglets 7
Mae hi'n amser ffarwelio ein penbyliaid a brogaod bach ni/It's time to say goodbye to our tadpoles and froglets 8
Mae hi'n amser ffarwelio ein penbyliaid a brogaod bach ni/It's time to say goodbye to our tadpoles and froglets 9
Mae hi'n amser ffarwelio ein penbyliaid a brogaod bach ni/It's time to say goodbye to our tadpoles and froglets 10
Mae hi'n amser ffarwelio ein penbyliaid a brogaod bach ni/It's time to say goodbye to our tadpoles and froglets 11
Mae hi'n amser ffarwelio ein penbyliaid a brogaod bach ni/It's time to say goodbye to our tadpoles and froglets 12
Mae hi'n amser ffarwelio ein penbyliaid a brogaod bach ni/It's time to say goodbye to our tadpoles and froglets 13
Mae hi'n amser ffarwelio ein penbyliaid a brogaod bach ni/It's time to say goodbye to our tadpoles and froglets 14
Mae hi'n amser ffarwelio ein penbyliaid a brogaod bach ni/It's time to say goodbye to our tadpoles and froglets 15
Mae hi'n amser ffarwelio ein penbyliaid a brogaod bach ni/It's time to say goodbye to our tadpoles and froglets 16
Mae hi'n amser ffarwelio ein penbyliaid a brogaod bach ni/It's time to say goodbye to our tadpoles and froglets 17
Mae hi'n amser ffarwelio ein penbyliaid a brogaod bach ni/It's time to say goodbye to our tadpoles and froglets 18
Mae hi'n amser ffarwelio ein penbyliaid a brogaod bach ni/It's time to say goodbye to our tadpoles and froglets 19
Mae hi'n amser ffarwelio ein penbyliaid a brogaod bach ni/It's time to say goodbye to our tadpoles and froglets 20
Mae hi'n amser ffarwelio ein penbyliaid a brogaod bach ni/It's time to say goodbye to our tadpoles and froglets 21
Mae hi'n amser ffarwelio ein penbyliaid a brogaod bach ni/It's time to say goodbye to our tadpoles and froglets 22
Mae hi'n amser ffarwelio ein penbyliaid a brogaod bach ni/It's time to say goodbye to our tadpoles and froglets 23
Mae hi'n amser ffarwelio ein penbyliaid a brogaod bach ni/It's time to say goodbye to our tadpoles and froglets 24
Wythnos Lles
Picture 1
Picture 2

Dechrau da i wythnos lles/A good start to our 'wythnos lles'

Dechrau da i wythnos lles/A good start to our 'wythnos lles' 1
Dechrau da i wythnos lles/A good start to our 'wythnos lles' 2
Dechrau da i wythnos lles/A good start to our 'wythnos lles' 3
Dechrau da i wythnos lles/A good start to our 'wythnos lles' 4
Dechrau da i wythnos lles/A good start to our 'wythnos lles' 5
Dechrau da i wythnos lles/A good start to our 'wythnos lles' 6
Dechrau da i wythnos lles/A good start to our 'wythnos lles' 7
Dechrau da i wythnos lles/A good start to our 'wythnos lles' 8
Dechrau da i wythnos lles/A good start to our 'wythnos lles' 9
Dechrau da i wythnos lles/A good start to our 'wythnos lles' 10
Dechrau da i wythnos lles/A good start to our 'wythnos lles' 11
Dechrau da i wythnos lles/A good start to our 'wythnos lles' 12
Dechrau da i wythnos lles/A good start to our 'wythnos lles' 13
Dechrau da i wythnos lles/A good start to our 'wythnos lles' 14
Dechrau da i wythnos lles/A good start to our 'wythnos lles' 15
Dechrau da i wythnos lles/A good start to our 'wythnos lles' 16
Dechrau da i wythnos lles/A good start to our 'wythnos lles' 17
Dechrau da i wythnos lles/A good start to our 'wythnos lles' 18
Dechrau da i wythnos lles/A good start to our 'wythnos lles' 19
Dechrau da i wythnos lles/A good start to our 'wythnos lles' 20
Dechrau da i wythnos lles/A good start to our 'wythnos lles' 21
Dechrau da i wythnos lles/A good start to our 'wythnos lles' 22
Dechrau da i wythnos lles/A good start to our 'wythnos lles' 23
Dechrau da i wythnos lles/A good start to our 'wythnos lles' 24
Dechrau da i wythnos lles/A good start to our 'wythnos lles' 25

Sut ydyn ni'n gallu cael y dinosoriaid allan o'r wyau?/How can we get the dinosaurs out of the eggs?

Sut ydyn ni'n gallu cael y dinosoriaid allan o'r wyau?/How can we get the dinosaurs out of the eggs? 1
Sut ydyn ni'n gallu cael y dinosoriaid allan o'r wyau?/How can we get the dinosaurs out of the eggs? 2
Sut ydyn ni'n gallu cael y dinosoriaid allan o'r wyau?/How can we get the dinosaurs out of the eggs? 3
Picture 1
Picture 2
Picture 3

Tymor yr Haf 2019

Summer Term 2019

Rydyn ni'n dysgu llythrennau'r wyddor/We're learning the letters of the alphabet.

Dyma linc i gân yr wyddor Cyw a hefyd linc arall ar gyfer geiriau'r gân/Here's a link to Cyw's alphabet song and also another link to the lyrics of the song.smiley