Home Page

Meithrin

Tymor yr Haf/Summer Term

Hwyl ar y traeth/Fun on the beach

Cwrdd a chreaduriaid o 'Plantasia' sy'n dodwy wyau/Meeting egg-laying creatures from Plantasia

Hwyl y Mabolgampau/Sports Day fun

Sioe pypedau -" Yr Ardd Hardd*- Puppet Show

Mae hi'n amser ffarwelio ein penbyliaid a brogaod bach ni/It's time to say goodbye to our tadpoles and froglets

Wythnos Lles

Dechrau da i wythnos lles/A good start to our 'wythnos lles'

Sut ydyn ni'n gallu cael y dinosoriaid allan o'r wyau?/How can we get the dinosaurs out of the eggs?

Tymor yr Haf 2019

Summer Term 2019

Rydyn ni'n dysgu llythrennau'r wyddor/We're learning the letters of the alphabet.

Dyma linc i gân yr wyddor Cyw a hefyd linc arall ar gyfer geiriau'r gân/Here's a link to Cyw's alphabet song and also another link to the lyrics of the song.smiley